Vård- och omsorgsboende Sunnanå

  • Projekt Bostäder, Verksamheter
  • Fas Pågående
  • Plats Sunnanå

Ett nytt boende utformas för framtidens äldre

På Södra Sunnanå kommer ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser växa fram. Markarbetet startade under våren 2022 och första etappen ska vara klar våren 2025.

Boendet utformas med hänsyn till dagens och morgondagens utmaningar. Den ska byggas söder om Lantmannagatan och öster om Falkträskvägen på södra Sunnanå, vilket ger närhet till Falkträskets förskola samt kollektivtrafik och natur. Boendet kommer ha gemensamma utrymmen som fördelas på två våningar. Placeringen gör det möjligt att skapa en god utemiljö med grönytor tillgängliga för rörelsehindrade.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 25 nyheter