Västra Erikslid

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågående
  • Plats Erikslid

460 lägenheter i stadens nya stora bostadsområde

I Skelleftedalen planeras det för ca 9000 nya bostäder fram till 2030. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Totalt 460 lägenheter. Helt klart 2024.

Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med 12 nya flerbostadshus och slutför förtätningen av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg. Här finns direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum, och i anslutning utvecklas även Klockardalsparken till en hållbar och trivsam mötesplats.

Närmast pulkabacken har Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) byggt fyra flerbostadshus med 160 hyresrätter i varierande storlek. Husen är mellan fyra och sex våningar höga med fasader i trä och skiffer. SBB satsar på ny teknik för att bygga hållbara hus och i kvarteret Dubbelkrut har de gjort en särskild satsning på spillvattenåtervinning för att optimera energiprestandan i lägenheterna. Det innebär att den energi som kommer från spillvatten tas tillvara och återanvänds till värmesystemet. Husen har även solceller på taken. Bostäderna var inflyttningsklara hösten 2022.

Längs Klockarbergsvägen och Ormens väg vid rondellen bygger även Heimstaden hyresrätter, ca 300 lägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Aktörer
Samhällsbyggnadsbolaget
Heimstaden

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 4 av 24 nyheter