Vintersolen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågående
  • Plats Anderstorp

Nya bostäder i kvarteret Vintersolen på Tuböle

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu byggs ett nytt radhusområde på Tuböle. Bostäderna står klara vid årsskiftet 2022/2023.

Området där de tre radhusen med 15 bostadsrätter byggs ligger på Tuböle, nordöst om Anderstorg, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden.

Bostäderna kommer vara 115 kvadratmeter, fördelat på två plan, med uteplatser mot Anderstorpsleden och in-/ utfart från Tubölegatan. En parallell enskild gata kommer att byggas framför det nya området, samt en ny gång- och cykelbana längs med Tubölegatan. Även ett bullerplank kommer att sättas upp för att skydda mot trafikbuller från Anderstorpsleden.

Aktörer
Ekeblad bostad
NCC

Aktuellt i projektet

    Länkar

    Relaterade planer

    Visar 5 av 24 nyheter