Klockardalsparken

 • Projekt Grönområden och fritid
 • Fas Pågående
 • Plats Sjungande dalen

En besöksvänlig plats, både sommar och vinter.

Klockardalsparken ligger mellan Sjungande dalen och Eriksberg. Vintertid är det ett populärt utflyktsmål för att grilla och åka pulka. Parken rustats upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart sommaren 2023.

Klockardalsparken förbättras som en viktig del i utvecklingen av stadsdelen tillsammans med byggandet av fler bostäder i närområdet Eriksberg och Erikslid. Skellefteå kommun har tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” fått möjlighet att satsa lite extra på parken för att den ska bli mer välbesökt både sommar och vinter.

Förbättringar:

 • Ett uteklassrum som kan nyttjas av kommunens skolor och förskolor.
 • En tillgänglighetsanpassad parkering för både bilar och buss i anslutning till uteklassrummet.
 • Ett insektshotell (via projektet VARCITIES).
 • Sensorer som visar om vindskyddet är ledigt och om det finns lediga bilparkeringar.
 • Belysning vid pulkabacken med norrsken som inspiration.
 • Skyltar med information om parken och dess betydelse för oss besökare.

Kommunen tar även fram en långsiktig plan för att ta hand om och stärka de biologiska värdena i området.

Aktörer
Skellefteå kommun

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori