Bergsbyns företagspark

  • Projekt Verksamhetsmark
  • Fas Pågående
  • Plats Bergsbyn

Ett industrinära område med stor vikt på att bevara naturområden

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Med en kombination av nära, tillgänglig service och bevarade grönområden, blir det ett område med stor vikt på sociala värden och ska stå klart sommaren 2023.

Bergsbyns företagspark ligger direkt anslutning till den samling nyetablerade industrier i östra Skellefteå. Företagsparken ska utgöras av verksamheter som kompletterar den dominerande produktionsindustrin som etableras i den här delen av Skellefteå. Totalt handlar det om 25–35 tomter på mellan 4 000 och 10 000 m2, med möjlighet att vid behov slå ihop tomter för att erbjuda flexibilitet.

Här ska olika serviceföretag kombineras med aktörer som både värdesätter närheten av och kompletterar det nyetablerade batteriklustret. Dessutom får företagsparken en stark miljöprofil, vilket gör det ännu enklare att uppnå målsättningarna om hållbarhet i både industri och vardag.

Projektet kommer att certifieras via CEEQUAL som är en hållbarhetscertifiering för anläggningsbranschen. För att certifiera ett projekt enligt CEEQUAL krävs ett omfattande miljöarbete i både under projekteringsfasen och produktionsfasen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Aktörer
Skellefteå kommun
NCC

Aktuellt i projektet

Byggstart för gata, vatten och avlopp till området påbörjades under våren 2022, därefter följer en byggtid på cirka 1,5 år. Arbetet med att markanvisa tomter till företag och verksamheter sker löpande under byggtiden.

Länkar

Relaterade planer

Frågor och svar

Det här betraktas som ett av Sveriges mest attraktiva områden för industrietableringar just nu. Bland annat med tanke på närheten till Northvolt, som kommer att behöva en hel del kompletterande verksamheter. Platsen ingår i ett större detaljplanerat område för industriändamål, som har en central roll i Skellefteås långsiktiga utveckling.

Utifrån den ekologiska inventeringen har det framkommit att de största naturvärdena är kopplade till mervärde för människor som rör sig i området. Bergsbyns företagspark är ett viktigt stråk att röra sig igenom för att nå andra gränsande naturområden. Det gröna stråket som går genom området är utpekat som ett viktigt grönområde för att fåglar och insekter ska kunna förflytta sig genom staden. Dessutom blir det en liten grön oas som ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, för att människor som arbetar i närheten ska ha tillgång till varierande livsmiljöer.

Både Skellefteå kommun och NCC har ett stort hållbarhetsfokus i sina verksamheter. Tillsammans ska aktörerna i projektet driva den utvecklingen och möjliggöra ett nytt industriområde, där hållbarhet ur både ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv har varit en viktig del redan från första dag.

Fler projekt i samma kategori