Hammarängen

 • Projekt Verksamhetsmark
 • Fas Pågår
 • Plats Sörböle

En logistikhub för ett hållbart Skellefteå

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera såväl som nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet. Klart våren 2023 med tillträde till marken strax därefter.

Det nya industriområdet ligger väster om Burträskvägen, i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde och kommer att erbjuda tomter för företag inom framför allt logistik och transport, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning.

Den totala tomtytan är cirka 25 hektar, vilket betyder att det bör landa i ett 25-tal tomter på mellan 7 000 och 13 000 kvadratmeter. 

Ett stort antal nya näringsområden behöver tillgång till fungerande transporter och här skapas nu förutsättningar för en helt ny logistikhub, med både branschutvecklande hållbarhetsarbete och bra geografisk placering i direkt anslutning till E4. Skellefteås tillväxt gör transportflödena allt viktigare och där kommer Hammarängen att spela en central roll, med närhet till E4, Port of Skellefteå och Skellefteå Airport.

Projektets mål under anläggningsfasen är en hållbarhetscertifiering enligt BREEAM Design & Construction nivå Excellent. BREEAM Infrastructure hette tidigare CEEQUAL.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Kunde inte hitta några objekt med etiketten Verksamhetsmark.

  Frågor och svar

  Det kommer att finnas anslutning från Betongvägen och gamla Burträskvägen. Även förutsättningar för kollektivtrafik ska tas i beaktning och det skapas en anslutning för gång- och cykeltrafikanter från gamla Burträskvägen.

  Det finns inga specifika krav på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas för att ha möjlighet att köpa en tomt på området. Däremot är grundtanken att det främst är företag kopplade till logistik och transport som kommer att attraheras av områdets geografiska placering och logistiska möjligheter. Dessutom kan det bli aktuellt med till exempel verksamheter inom lager och lättare tillverkning, speciellt om de har en naturlig koppling till logistik och transport.

  Det finns alltid moment kopplade till hållbarhet där utfallet inte når upp till högt ställda mål, bland annat på grund av utomstående faktorer som inte är möjliga att påverka. Dessutom är hela branschen fortfarande i en lärande och utforskande fas, där både Skellefteå kommun och Skanska vill driva på utvecklingen och flytta gränserna framåt för vad som är möjligt att uppnå inom hållbarhet. Samtidigt är det inte en tävling som går ut på vem som är bäst, utan om att göra nya framsteg som hela branschen kan ta tillvara.