Backen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Sunnanå

500 fler bostäder planeras på Sunnanå

Ett nytt bostadsområde som utgår från barnens perspektiv ska växa fram på Sunnanå. Det blir cirka 500 nya bostäder, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling.

Bostadsområdet Backen ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan. Nu planeras det för att flerbostadshus ska byggas som blir fyra till sex våningar. Bostäderna ska samlas i grupper med parkmark emellan och på så sätt skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor. En viktig pusselbit för den sociala hållbarheten.

Området får ett stort fokus utifrån hur barn nyttjar det, och knytas ihop med skolområdet och skogen. Det planeras för en lekplats centralt och det kan också bli aktuellt med en ny förskola. Ett stort fokus läggs på att behålla viktiga grönstråk, för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget för motion och rekreation.

Inom området planeras det sedan tidigare också för ett nytt vård- och omsorgsboende.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 26 nyheter