Backen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Sunnanå

500 fler bostäder på Sunnanå

Väster om Nyckelgatan kommer ett nytt bostadsområde som utgår från barnens perspektiv växa fram. Det blir cirka 500 nya bostäder, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling.

Bostadsområdet Backen ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan. Här planeras det för flerbostadshus som blir mellan fyra till sex våningar höga. Bostäderna ska stå i grupper med parkmark emellan för att skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor.

Området får ett stort fokus utifrån hur barn nyttjar det, och ska knytas ihop med skolområdet och skogen. En lekplats planeras också centralt och det kan bli aktuellt med en ny förskola. Här kommer även viktiga grönstråk att bevaras för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget.

Inom området planeras det sedan tidigare också för ett nytt vård- och omsorgsboende.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 30 nyheter