Guldtorget

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Planeras
  • Plats Centrala stan

En mötesplats för människor

Guldtorget i centrala Skellefteå ska göras om för att stadskärnan ska bli mer attraktiv och levande. Byggstart planeras tillslutet av 2026 och kommer stå klar 2028.

Guldtorget blir en mötesplats för människor i alla åldrar. Det kommer både finnas lugna platser och platser med liv och rörelse, sommar som vinter. Torget kommer att lysas upp av mer belysning och ge en trygg känsla för besökaren. Återbruk är i fokus och material som granit och markbeläggning kommer att återbrukas.

Guldtorget är en viktig del i länken mellan Södertorg i söder och resecentrum i norr. Tillsammans med Brogatan, Parkbron och Stationsgatan blir det ett grönt stråk som kopplar samman den södra med den norra sidan.

Ett program har tagits fram för torget och under hösten 2024 startar en arkitekttävling som blir en grund till hur Guldtorget kan se ut.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar till fler projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori