Nordlandergatan

 • Projekt Trafik, väg och järnväg
 • Fas Planeras
 • Plats Centrala stan

Hållbara trafiklösningar i Centrala stan

Nya passager för trafiken behövs vid Nordlandergatan när Norrbotniabanan byggs i Skellefteå. Passagerna kommer att passera under järnvägen och väg 95. För biltrafiken blir det en ny sträckning vid Nordlandergatan som sedan ansluter till Lasarettsvägen.

Det planeras även för en trygg passage för gång- och cykeltrafiken. Genom denna utformning stärker Nordlandergatan kopplingen mellan norra och södra delen av järnvägsspåret.

Nordlandergatan kommer att bli en del i ett tydligt stråk från söder till norr för den västra fordonstrafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Karlgårdsbron kommer att ansluta till Södra Lasarettsvägen som i sin tur leder trafiken upp på Kanalgatan och västerut upp på Nordlandergatan för att sedan ansluta till Lasarettsvägen.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 2 av 15 nyheter