Illustrationsplan Stationsgatan

Översiktsbild över Stationsgatan och den del av gatan som först byggs om.

2024-05-31 Grönt ljus för ombyggnationen av Stationsgatan

Det beslutades i Kommunstyrlesen 27 maj. Det blir en ny gång- och cykelbana längs med Stationsgatan, över Parkbron och via Brogatan för att sedan avslutas på Bockholmsvägen vid Campus Skellefteå. Bygget för Stationsgatan startar i juni 2024 och är klar hösten 2025.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.

Illustration över stationsgatan

Den sista delen av Stationsgatan som kommer att byggas om.