Illustrationsplan Stationsgatan

Översiktsbild över Stationsgatan och den del av gatan som först byggs om.

2024-06-04 Arbetet på Stationsgatan har startat

Under måndagen startade arbetet på Stationsgatan närmast Kanalgatan. Inledningsvis kommer åtgärder på vatten- och avloppsledningar utföras på sträckan mellan Nygatan och Kanalgatan. Arbetet fortsätter därefter söderut ner mot Parkbron. Genomfartstrafik kommer inte vara möjligt under tiden arbete pågår, bortsett från de som behöver åtkomst till fastigheterna i området. Stationsgatan kommer vara helt klar hösten 2025.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.