Skellefteå växer Sessions

Kanske funderar du över varför en väg är avstängd eller när idrottsplatsen blir klar. I våra Sessionsavsnitt berättar projektledare från Skellefteå kommun om pågående och planerade projekt.

Du kan läsa mer om kommunens planeringsarbete på invånarwebben:
Översikts- och detaljplaner

Johanna Granlund berättar om trafikflöden
Det sker just nu stora förändringar i vår stadsbild, och när nya kvarter och hus växer fram så behöver även bil-, cykel- och gångvägar förändras.

Elsa Karlberg berättar om parker och grönområden
Skellefteå har en hel del parker och grönområden och det är minst lika viktigt att ta hand om befintliga som att skapa nya.

Clas Eriksson berättar om den nya kajen, Port of Skellefteå
Under 1800-talets mitt kunde det ligga upp emot 30 segelfartyg vid Alderholmen i Ursviken. Nu framtidssäkras Port of Skellefteå ute i Skelleftehamn för att möta morgondagens sjöfart.

Joel Hällgren berättar om Hammarängens industriområde
När Skellefteå nu växer ställs nya krav på effektiva och hållbara logistiklösningar. Det påverkar i sin tur hur vi planerar utvecklingen av samhället.

Yvonne Nyman berättar om Bergsbyns företagspark
Skellefteå växer, vilket till stor del beror på den nya gröna industrin som växer fram i vår region. För att möta en växande efterfrågan på industritomter planeras en helt ny företagspark.

Karin Degerfeldt berättar om bostadsbyggandet
Hela Skellefteå kommun genomgår just nu en extraordinär samhällsomvandling och det behövs massor av nya bostäder och det snabbt.

Johanna Granlund berättar om mötesplatsen vid Sara kulturhus
I det här avsnittet av Skellefteå växer Sessions berättar projektledaren om mötesplatsen vid Sara kulturhus.

Karin Degerfeldt berättar om Karlgårdsbron
Karlgårdsbron kommer att förbättra möjligheterna för dig som går och cyklar i Skellefteå.