Gröna Älvsbacka ska bli ännu mer tillgängligt

Älvsbacka är en grön stadsdel, där en del av strandpromenaden och den populära Manhemskajen finns. Här hittar vi både nya kvarter och äldre bebyggelse av stort kulturvärde.

Sedan 2010 har Älvsbacka förtätats med flerbostadshus i trä på Älvsbacka strand. Närmast Viktoriagatan, på kvarteret Renen och Strömsör, har ett nytt område vuxit fram med parkeringshus, kontor och bostäder.

Älvsområdet är värdefullt och ska bli ännu mer tillgängligt. Vid området mellan Viktoriabron och Manhemskajen ska spontanitet, lek och rörelse stå i centrum. Nu utvecklar vi ett nytt parkområde mot Hälsans stig. Närmast Älvsbackabron ska lugn och ro vara ledorden.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen