Anderstorp växer och utvecklas

Det är mycket som händer på Anderstorp! Nya radhus och flerbostadshus planeras de kommande åren och vi ser även fram emot att välkomna många nya och spännande verksamheter. Självklart tänker vi hållbart när vi bygger och vi planerar också för lite mer variationer i bebyggelsen än tidigare, men utan att vi tappar Anderstorps starka karaktär.

Vi fortsätter även att investera i våra gemensamma utomhusmiljöer, bland annat fortsätter vi att utveckla parker och friluftsområden. Vi vill att det ska vara enkelt och tryggt att vara aktiv på Anderstorp.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området

Om platsen Anderstorp

Anderstorp ligger sydöst om Centrala stan och söder om Skellefteälven. Stora delar av den befintliga bebyggelsen på Anderstorp uppfördes under 1970-talet. Bebyggelsen norr om det stora parkområdet på Anderstorp har i princip likadana hustyper utan direkta gårdar. Bebyggelsestrukturen på Anderstorp delas upp av nuvarande barriärer: Anderstorpsleden och Gymnasievägen.

Inne i området finns Hällbergs park som sträcker sig genom miljonprogramsområdet. Parken, Byberget och närheten till älven gör att stadsdelens invånare har nära till omgivande grönska med viktiga rekreationsmöjligheter. Hällbergs park har två lekplatser, varav en är stadsdelslekplats och en aktivitetspark. Byberget med sin skog och motionsspår ansluter till parkens östra del och används mycket av närboende under alla årstider.

På Anderstorp finns en väl utbyggd offentlig service, restauranger, verksamheter och kommersiell service, med spridning längs stadsdelens omgivande huvudvägnät. Inom stadsdelen finns två skolor, grundskolan Tuböleskolan och Anderstorpgymnasiet.