Boliden välkomnar fler

Boliden är en ort med sammanhållen småstadskaraktär, unik kulturhistoria, närhet till service, natur och rekreation. I Boliden planeras för fler bostäder, arbetsplatser och förskolor samt utveckling av befintliga mötesplatser.

Invånare i Boliden ska kunna leva och utvecklas i en inbjudande, trygg och genomtänkt livsmiljö med naturen runt husknuten. Boliden ska fortsatt vara en levande industriort med god infrastruktur så att det är enkelt att ta sig till, från och inom orten. Nya bostäder ska förstärka Bolidens karaktär och identitet, och det ska finnas trygga, tillgängliga mötesplatser för alla under årets olika årstider.

På gång i området

På gång i området

Ny fördjupad översiktsplan på gång

Skellefteå kommun håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Boliden. Syftet med planen är att ta fram en framtidsvision utifrån Bolidenbornas önskemål, behov och förutsättningar och presentera förslag på långsiktigt hållbar tätortsutveckling. 

Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen i Boliden ska se ut och hur samspelet med Boliden och staden ska fungera.

Här kan du läsa mer om vad en fördjupad översiktsplan är.

Det är människorna och drivkraften på en plats som gör den stora skillnaden och som kan få en plats att utvecklas. Därför vill kommunen uppmuntra och underlätta för lokala initiativ och drivkrafter i Boliden. Samt underlätta samverkan mellan företag, föreningar, privatpersoner och det offentliga.