Bureå välkomnar fler

Bureå har ett havsnära läge, närhet till E4:an, flygplats och den kommande Norrbotniabanan. Det gör Bureå till en självklar plats för nybyggnad av ett resecentrum.

Bureå kommer att växa mycket de kommande åren, bland annat med cirka 2000 nya bostäder. Det innebär att kommunen också planerar för att avsätta mark för mer service, vård, skola samt fler bostäder, arbetsplatser, gator, vägar, rekreationsområden och mötesplatser.

Fördjupad översiktsplan "Vårt framtida Bureå"

På gång i området

På gång i området

Ny fördjupad översiktsplan på gång

Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå som ska ge plats för 4 000 nya invånare år 2040.