Bureå välkomnar fler

Bureå har ett havsnära läge, närhet till E4:an, flygplats och den kommande Norrbotniabanan. Det gör Bureå till en självklar plats för nybyggnad av ett resecentrum.

Bureå kommer att växa mycket de kommande åren, bland annat med cirka 2000 nya bostäder. Det innebär att kommunen också planerar för att avsätta mark för mer service, vård, skola samt fler bostäder, arbetsplatser, gator, vägar, rekreationsområden och mötesplatser.

Fördjupad översiktsplan "Vårt framtida Bureå"

På gång i området

På gång i området

Ny fördjupad översiktsplan på gång

Inom de närmsta tjugo åren förväntas befolkningen i Skellefteå kommun växa snabbt. Fler och fler platser runt om i kommunen upplever en ökad inflyttning och intresse för byggande redan nu, inte minst Bureå med omnejd. Den fördjupade översiktsplanen för Bureå ska ge möjlighet för 4000 nya invånare till år 2030.