Jörn utvecklas

Jörn har lite av allt och dess styrka är närheten till stora naturområden samt ett utbud av den service som behövs i vardagen. En stor tillväxt planeras fram till år 2040 med 600 nya invånare och det kommer att märkas i såväl byggen av bostäder som utveckling av infrastruktur.

Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig till, från och inom orten Jörn. Med en växande befolkning är ambitionen att bygga ett samhälle med mer liv och rörelse. Här finns goda möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv året om och kopplingen till naturen ska stärkas. Platser och leder för friluftsliv i olika former ska värnas, utvecklas och bevaras, såsom vandringsleder, promenadstigar, elljusspår och skoterleder. Skolan och centrumparken har rustats upp.

Fördjupad översiktsplan "Tyck om Jörn"

På gång i området

På gång i området