Morö Backe - en stadsdel som passar för många människor i olika delar av livet

Stadsdelen Morö Backe utformades under 1970-talet och inrymmer alltifrån flerbostadshus till småhus. I den östra delen av stadsdelen planeras det för en förtätning med lägenheter, par/kedjehus och villor i nära anslutning till skogsområden.

Här finns en blandning av bostäder, service och stora möjligheter att utföra olika typer av fritidsintressen. Det finns många populära lekplatser insprängda i skogen som ger spännande miljöer för barnen att leka i. Skellefteås enda ridhus finns inom stadsdelen. Morö Backes torg planeras att rustas upp till en trevligare mötesplats med fler sittplatser, träd och buskar.

På gång i området

På gång i området