Morön utvecklas

Morön är en äldre stadsdel som inrymmer alltifrån flerbostadshus till småhus. Mitt bland husen ligger Getberget där skog och promenadstråk finns. Nu byggs det både nya hyresrätter och bostadsrätter i anslutning till Getberget. Boenden med en härlig utsikt över Skelleftedalen och som ska passa många människor i olika delar av livet.

Flera trafikåtgärder planeras på Morön. Bland annat ska effekterna av den nya förbifarten för E4:an vid Östra leden minimeras och det pågår planering för den exakta placeringen av Norrbotniabanan. Eftersom trafiken förväntas öka i stadsdelen ska det finnas säkra passager och gott om utrymme för människor som väljer att cykla eller gå.

På gång i området

På gång i området