Myckle och Medle välkomnar fler

Myckle och Medle är två orter med stor potential att växa, med närhet till både stan, älven och landsbygden. Många pendlar dagligen till och från Myckle och Medle och idag finns främst vägar för biltrafik, men målet är att öka antalet hållbara resor till och från orterna.

Intresset för att bygga i Myckle och Medle har ökat de senaste åren och därför har ett arbete påbörjats för att planera hur orterna kan växa och utvecklas framöver. De planer som nu tas fram är en förutsättning för att detaljplanera området i framtiden.

Nya planprogram på gång

Många bostäder behöver byggas i Skellefteå kommun de kommande åren när befolkningen växer. Myckle och Medle pekas ut som områden som har potential att växa, på grund av närheten till både stan, älven och landsbygden. Bygg- och miljönämnden har beslutat att det ska tas fram planprogram för hur respektive ort ska utvecklas.