Levande Norrböle med plats att växa

Norrböle är en levande stadsdel med många typer av bostäder från olika tidsperioder. Det är nära till det mesta, som till exempel Vitbergets friluftsområde, lasarettet, Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen.

På Norrböle finns också Norrhammarskolan, Erikslids centrum, bensinmackar, pizzerior och mycket annat. Nu växer Norrböle ytterligare, flera bostäder är färdigställda och fler är på gång samt en till förskola finns nu i området. När området förtätas bevaras samtidigt områdets identitet, och parker och grönområden finns kvar och utvecklas.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området