Örviken

Örviken är en pärla vid Skellefteälvens utlopp i havet söder om Skelleftehamn. Här finns vacker natur, exklusiva tomter och små badvikar vid vattnet.

I Örviken fanns en gång i tiden en ångsåg och flera bostäder finns kvar från sågverksepoken. Bruksmiljön har stor potential att utvecklas, men förändringar i det området ska göras med försiktighet.

Det finns möjlighet för Örviken att växa och få fler bostäder i framtiden. Vi vill också jobba för att tillgängligheten till vattnet ska bli ännu bättre för allmänheten.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området