Prästbordet gör Skellefteå unikt

Prästbordet är ett av Skellefteås äldsta områden. Ett riksintresse för kulturmiljövård med viktig historisk bebyggelse och vackra miljöer vid älven. Nordanå, Bonnstan, Landskyrkan och strandpromenaden är en del av det som gör Skellefteå unikt.

Här finns en blandning av bostäder, service och olika verksamheter. På Prästbordet hittar vi också Lejonströmsbron, som är Sveriges äldsta träbro. Älvsområdet vid Nordanå och Rovön är ett mycket viktigt och omtyckt grönområde. Den här miljön är viktig för alla i Skellefteå. Vi planerar för nya bostäder som ska passa in och harmoniera med området.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området