Sjungande dalen utvecklas

Sjungande dalen, med sina böljande kullar och bostäder omringade av stora naturområden, växte fram under 1960- och 1970-talet. Här finns friluftsområdet Klockardalen med kolonilotter och parkområde och närhet till Vitbergets elljusspår.

I Sjungande dalen finns blandad bostadsbebyggelse med både småhus och flerbostadshus. I den västra delen av området finns radhus på terrasser i sydvästsluttning. Härifrån kan man blicka ut över staden.

Stadsdelen växer och fler bostadsområden tar form. De gröna ytorna bevaras när området utvecklas och när vi bygger planerar vi så att det blir enkelt att ta sig fram till fots och på cykel.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området