Lantliga Stackgrönnan med utrymme att växa

I Stackgrönnan finns villakvarter, grundskola och ett populärt sommarkafé. Stackgrönnan är en del av Bockholmen där även Nyhamn och öarna Stensgrönnan och Björnsholmen ingår.

Det finns en trevlig vandringsled mellan Stackgrönnan, Innerviksfjärden, Nyhamn och åter Stackgrönnan. I söder finns naturreservatet Innerviksfjärdarna, med högklassade våtmarker och lövskogar, där det är populärt att paddla.

Stackgrönnan kan växa ytterligare, men den lantliga karaktären ska vara utgångspunkten när man bygger. På sikt kan älvspromenaden i Skelleftedalen knytas samman längs Södra Bergsbyn och Tuvan. En fantastisk möjlighet för boende i hela staden att motionera i det vackra landskapet och röra sig mellan stadsdelarna längs älven.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen