Tjärn - jordbruksby på cykelavstånd

Tjärn är ett typiskt västerbottniskt natur- och jordbruksområde, med åkrar, lador och bostäder, inte minst längs den tidigare sträckningen av E4:an som går genom stadsdelen.

Naturen är byns största styrka. En annan stor fördel är att Tjärn ligger inom cykelavstånd från centrala Skellefteå.

Det är möjligt att Tjärn kan växa med enstaka nya bostäder. Då ska man ta hänsyn till skog, befintlig bebyggelse och terrängförhållanden.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen