Tuvan - lantkänsla nära stan

Tuvan ingår i den lantliga bebyggelsen längs Skellefteälven. Älven ger området karaktär och gör det till ett trivsamt område att bo i. Möjligheten att ha egna djur och mindre lantbruk finns samtidigt som avståndet in till staden fortfarande är kort.

Det är möjligt att i framtiden förtäta med fler småhus och hästgårdar på båda sidor av Bockholmsvägen. Vi tror också att en utveckling av en promenadrunda längs älven ut mot havet skulle skapa ett unikt friluftsstråk för alla kommunens invånare.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen