Ursviken utvecklas

Ursviken är ursprungligen ett antal mindre byar som har växt ihop till en stadsdel. Det är nära till skog, mark och vatten med både havet och älven inom räckhåll. Nu planeras för utveckling med såväl flerbostadshus, radhus och enstaka småhus.

Ursviken har många lekplatser i naturmiljö som fungerar som mötesplatser för barn och ungdomar. Dessa ska fortsätta att utvecklas framöver. Även fritidsmiljön vid Kanotudden, som bjuder på både vackra vyer och varierade fritidsaktiviteter, är en viktig mötesplats i stadsdelen som ska bevaras och utvecklas.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området

Här byggs det för fullt. Flera nya projek i Ursviken planeras eller pågår. Du hittar dem alla här.