Val av skola

Här hittar du information om att välja skola i Skellefteå kommun. Alla ska välja till förskoleklass och en del till årskurs 7. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt är det skolskjutsskola eller relativ närhet som avgör var du får plats.

Skellefteå kommun har tidigare placerat elever utifrån skolornas olika upptagningsområden och därefter tagit hänsyn till vårdnadshavares eventuella önskemål. Eftersom skollagen säger att kommunen i första hand ska utgå ifrån vårdnadshavares önskemål, samt att för-och grundskolenämnden har fattat beslut om att ha sammanhållna stadier inför höstterminen 2021/2022, blir det en del förändringar.

Förra året genomfördes val till förskoleklass. Nytt för i år är val till årskurs 7 för elever som går på skolor som inte har högstadium.

Här kan du läsa mer om

Att flytta till Skellefteå kommun

När du flyttar till Skellefteå kommun och har barn som ska gå i grundskolan, ska blanketten "Val av skola" fyllas i och lämnas in till kommunens kundtjänst. Se kontaktinformation till höger på denna sida. Blanketten kan lämnas in när som helst under året. Barnet är garanterad plats på en kommunal skola nära hemmet, behöver inte vara den närmaste skolan.

Fristående skolor

Önskar du som vårdnadshavare att barnet ska gå på en fristående skola tar du kontakt direkt med skolan. De fristående skolorna har egen kö, och sköter sin egen antagning till skolan.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om villkoren för avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet är uppfyllda.

Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Ansökan om skolskjuts ska göras senast 15 juni varje år. Det gäller elever i förskoleklass, årskurs 1 och 2, elever som går på en annan skola än sin skolskjutsskola och elever som bor växelvis hos sin andra vårdnadshavare. Fullständig information och ansökan om skolskjuts hittar du här. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-02-19

Frågor och svar

 • Vad gäller för barn med växelvist boende?

  Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.
  Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

 • Hur kan jag se vilken skolskjutsskola vi tillhör där vi bor?

  Längst ner på skolskjutssidan Skolskjuts i grundskolan - Skellefteå kommun (skelleftea.se) finns en karta. Bocka i vilken årskurs som är aktuell till vänster på sidan (obs, välj endast en årskurs åt gången). Skriv i adressen som är aktuell och klicka på förstoringsglaset. Varje skolskjutsområde är färgmarkerat och den aktuella skolskjutsskolan finns i området.

 • Vad är en skolskjutsskola?

  De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts. Närområdet definieras i skolskjutsreglerna och är följande:
  Förskoleklass – 2 km
  Årskurs 1-3 – 2 km
  Årskurs 4-6 – 3 km
  Årskurs 7-9 – 4 km

 • Vad gäller för syskonförtur?

  Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

 • Vad innebär relativ närhet?
  Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

 • Vi har valt en annan skola till vårt barn än den som anvisas av kommunen. Får barnet skolskjuts?

  En elev som går på en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till skolskjuts om vissa krav är uppfyllda. Ansökan görs senast 15 juni varje läsår. Inga förhandsbesked ges. Fullständiga regler och riktlinjer finns på http://www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts

 • Hur går jag tillväga om mitt barn går på en friskola och vill byta till en kommunal skola?

  Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Ansökan görs på blankett ”Val av skola” som finns på kommunens hemsida och den skickas till kommunens kundtjänst.

 • Kan barnet gå på två olika skolor?

  Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar kommunen beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

 • Mitt barn har bytt skola och vill byta tillbaka till den gamla skolan, är det möjligt?

  Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Det finns dock inga garantier för att en elev kan få tillbaka sin gamla skolplats. Ansökan görs på blankett ”Val av skola” som finns på kommunens hemsida och den skickas till kommunens kundtjänst.

 • Hur ska jag gå till väga om jag vill att mitt barn ska byta skola?

  Ansökan om att byta skola görs via blanketten "Val av skola" på kommunens hemsida. Blanketten skickas till kommunens kundtjänst. Det är rektor på mottagande skola som gör bedömning om barnet kan erbjudas plats. Beslutet skickas hem till vårdnadshavarna. Har du frågor kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 2, så kommer du direkt till skol-gruppen i kundtjänst.

 • När under läsåret är det möjligt att ansöka om att byta skola?

  Ansökan om att byta skola går att göra löpande under läsåret. Avdelningschef grundskola gör tillsammans med rektor en bedömning om det finns plats utifrån aktuell situation och lämnar ett skriftligt beslut. Det går inte att ansöka om plats i förväg annat än under ansökningsperioden under januari och februari. Då gäller ansökan inför nästa läsårs höstterminsstart.

 • Kan jag ställa mig i kö till en önskad skola?

  Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö. Vill du att ditt barn ska byta skola inför nästa läsår finns en särskild ansökningsperiod (januari-februari). Rektor gör bedömningen om det finns plats. Beslut skickas hem till vårdnadshavarna.

 • Kan jag välja en annan skola än den kommunen anvisar?

  Ja. Om du vill att ditt barn ska gå på en kommunal skola, så ska du fylla i blanketten "Val av skola" och skicka den till kommunens kundtjänst. Avdelningschef grundskola gör tillsammans med rektor en bedömning om barnet kan erbjudas en plats och ett beslut skickas till vårdnadshavare. Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola kontaktar du den skolan direkt, då de har egna rutiner och blanketter för ansökan.