Avfall och källsortering år 4-6

Här nedan ser du de planerade skolprogram vi erbjuder. Men vi är öppna för dina förslag om du vill ha något annat som berör vårt ansvarsområde. Skicka din förfrågan via anmälningsformuläret.

Nerskräpning och källsortering

Varför ska vi inte skräpa ner och hur lång tid tar det för olika material att brytas ner - om de ens bryts ner. Var borde det ha lämnats i stället. På vilket sätt påverkar hur vi hanterar våra sopor klimatet?
Lektion samt ev. studiebesök på en återvinningscentral.

Lektionen startar med en övning där eleverna i smågrupper får fundera och diskutera kring vanliga nerskräpningar. Hur lång tid tar det för skräpet att brytas ner. Vi går tillsammans igenom facit och deras reflektioner. Som nästa punkt pratar vi om var skräpet borde ha lämnats och varför det är så viktigt. Lektionen slutar med (om tid finns) att de får spela ett källsorterinsspel.

Begrepp vi går igenom:

 • Cirkulär avfallshantering
 • Källsortering
 • Nerskräpning
 • Nerbrytning
 • Fossila råvaror

Syftet med lektionen är att ge eleverna inblick i vad som händer vid nerskräpning och varför det istället borde lämnas rätt så det kan återvinnas. Hur lång tid tar nerbrytningsprocessen i naturen? Vad borde man gjort istället och hur återvinns det vi lämnar på rätt ställe.

Efter att vi genomfört lektionen finns möjlighet att boka studiebesök på en återvinningscentral.
För klasser som har möjlighet att besöka Degermyrans återvinningscentral på Solbacken kan även lektionen hållas där. Resan till studiebesök bekostas av den egna skolan. Besöket av avfallsrådgivaren i klassrummet är däremot avgiftsfritt.

Del ur skolans uppdrag: Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Mål

Att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Centralt innehåll


HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Åter­vinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

BIOLOGI

Natur och miljö

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

GEOGRAFI

Geografiska förhållanden, mönster och processer:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors an­vänd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

TEKNIK

Teknisk, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exem­pel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: