Avfall och källsortering år 4-6

Här nedan ser du de planerade skolprogram vi erbjuder. Men vi är öppna för dina förslag om du vill ha något annat som berör vårt ansvarsområde. Skicka din förfrågan via anmälningsformuläret.

Nerskräpning och källsortering

En sopas väg med fokus på materialåtervinning och cirkulär avfallshantering.
Lektion samt ev. studiebesök på en återvinningscentral.

Varför ska vi inte skräpa ner och hur lång tid tar det för olika material att brytas ner - om de ens bryts ner. Var borde det ha lämnats i stället. På vilket sätt påverkar hur vi hanterar våra sopor klimatet? Så länge människan funnits, har det uppstått avfall. Sophantering är med andra ord ingen ny företeelse, men däremot är både kvantiteten sopor och avfallets karaktär, sammansättning och komplexitet ett nytt problem sett ur ett historiskt perspektiv. För en hållbar utveckling spelar materialåtervinning en mycket viktigt roll. Utnyttjandet av råmaterial ökar för varje år, liksom den totala mängden avfall.

Eleverna får lära sig genom grupparbete och spel samt presentation och diskussion av den pedagog som kommer till er.

Begrepp vi går igenom:

  • Cirkulär avfallshantering
  • Källsortering
  • Nerskräpning
  • Fossila råvaror

Syftet med lektionen är att ge eleverna inblick i vad som händer med det vi återvinner och varför det är så viktigt. Men också att ge dom en historisk referensram. Vad skiljer våra sopor idag från tidigare?

Efter att vi genomfört lektionen finns möjlighet att boka studiebesök på en återvinningscentral.
För klasser som har möjlighet att besöka Degermyrans återvinningscentral på Solbacken kan även lektionen hållas där.

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: