Vatten och avlopp åk 4-6

Erbjudanden för skolans årskurs 4-6:

Vill ni boka en lektion om vatten och avlopp eller ett studiebesök på Tuvans avloppsreningsverk, så skicka gärna en förfrågan med önskemål via bokningsformuläret nederst på sidan. Lektioner och studiebesök är kostnadsfria, men ev transport till avloppsreningsverket ordnas av skolan själv.

Vi genomför även vissa skolprogram i samarbete med Exploratoriet Länk till annan webbplats.. Dessa bokas direkt via deras webbplats.

Under Skolsajtens rubrik Globala Målen finns också ett avsnitt med förslag på aktiviteter, lektionstips och länkar om Mål 6, rent vatten och sanitet för alla.

Ni kan även läsa mer om vatten- och avlopp i länkarna nedan.

Skolprogram:

Vårt vatten och dess kretslopp

Hur mycket vatten använder vi i Sverige? Var kommer det ifrån och vart tar det vägen när vi släpper ut det? Hur produceras dricksvatten och hur renas avloppsvattnet? Finns det hur mycket vatten som helst på jordklotet? Hur kan vi använda vårt vatten mer hållbart?
En lektion som varvar både teori och praktiska övningar.

Själva lektionen är avgiftsfri.

Bokas via bokningsformuläret längst ner på denna sida.
I meddelanderutan behöve du uppge:

Skola,
Årskurs
Antal elever
Kontaktperson
Vi bekräftar din bokning via svarsmail.

Vatten är livet

Ett skolprogram i samarbete med Exploratoriet

Alla människor, djur och växter på jorden har en sak gemensamt. De behöver vatten för att kunna leva. Därför måste vi vara rädda om vårt vatten. Eleverna jobbar laborativt med vattenrening, bygger vatten- och avloppssystem till våra hushåll och får fundera på vad man egentligen får spola ner i toaletten. Tillgång till rent vatten ur en kran är långt ifrån självklart för alla människor på jorden. Eleverna får praktiskt prova på hur det skulle kunna vara att bära hem sitt dricksvatten och ta del av en kortfilm om hur en familj i Madagaskar löser det.

Läs mer och boka på Exploratoriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Exploratoriet logotyp

Biologi
Natur och miljö

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kemi
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Systematiska undersökningar och granskning av information
  Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

 • Hur val och prioritering på individ-och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhällskunskap
Samhällsresurser och fördelning

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.


Hem- och konsumentkunskap
(från syftestexten):

 • Undervisningen i ämnet hem– och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: