Avfall - hållbar utveckling 7-9

Här kan du ta del av vilka lektioner, inspirationsföreläsningar etc. som vi kan erbjuda dig och din klass inom Avfallsområdet. För tillfället tar vi inte emot några studiebesök på Biogasanläggningen utifrån Covid-19 situationen. Däremot är det möjligt att besöka återvinningscentralerna.

Nummer 11, 12 och 13 av de globala målen: Hållbara städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12) och bekämpa klimatförändringarna (13)

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. På den här lektionen arbetar eleverna aktivt både genom värderingsövningar med konsumtions- och avfallsfrågor men även rent praktiskt med Avfallstrappan. Hur är hierarkin uppdelad och på vilket sätt påverkar de olika stegen klimatet? Praktiskt arbete varvas med föreläsning.

Vårt mål med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Tidsåtgång: 60-80 min

Från matavfall till Biogas (studiebesök samt lektion på anläggning) OBS-se ovan vad gäller studiebesök.

Varför är det viktigt att vi sorterar ut vårat matavfall och hur kan det bli till biogas?
Syftet med lektionen/studiebesöket är att öka kunskapen om vikten av att sortera ut oätbart matavfall och hur det kan bli till ett av världens nu renaste drivmedel- biogas.

På vilket sätt biogasen bidrar direkt och indirekt till uppfyllandet av mer än hälften av de 16 nationella
målen. Framförallt minskad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö samt bara naturlig försurning. Historik kring biogasanläggningen och hur den fungerar idag.
Vårt mål med ert studiebesök är att göra eleverna medvetna om hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Ge insikt om vår egen del i kretsloppet och hur vi
påverkar miljön vi lever i.

Studiebesök och lektion på Biogasanläggning Tuvan:

Vi startar i konferensrummet på Biogasanläggningen med en presentation som hålls i samtal med eleverna. Efter presentationen går vi en rundtur på Biogasanläggningen.
Tidsåtgång: ca 60 - 90 minuter
Maxantal: Vi kan inte ta emot fler än 25 stycken samtidigt. Är ni fler i klassen får vi diskutera hur vi kan lösa det.

Klimatspelet (högstadiet och gymnasiet)

Klimatspelet för utskrift (pdf) , 955.4 kB.

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i ett år? Ett spel om hur vår vardag påverkar klimatet.
Vi spelar kortspelet Klimatkoll som garanterar livliga diskussioner och aha upplevelser kring hur stor klimatpåverkan utifrån utsläpp våra val i vardagen orsakar. Klassen delas in i lag där 2-3 lag spelar mot varandra. Lagen ska utifrån påståenden placera sina kort efter en utsläppslinje. Varje kort ger upphov till diskussioner och funderingar.

Syftet med lektionen är att med hjälp av spelet engagera elever i att tänka och resonera kring klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, samt ge elever verktyg till att analysera sin egen klimatpåverkan och vilka faktorer som är viktiga. Att skapa förståelse för hur val och prioriteringar vi gör påverkar miljön i stort och smått, och hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Programmets upplägg
Lektionen startar med en värderingsövning där påståenden om klimatet ställs. Vi gör därefter en kort presentation om en genomsnittlig svensks utsläpp och går igenom spelregler.
Klassen delas in i lag om 2-3 personer och spelar kortspelet mot annat lag.
Efter avslutad omgång väljer lagen 1-2 kort som de funderat extra kring och jobbar med. Ett arbete du som lärare jobbar vidare med på en kommande egen lektion.
Lektion på skolan personal från Skellefteå kommun, Vatten, avlopp och avfall kommer ut med materialet och håller i passet.
Tidsåtgång: 60-80 min
Önskvärt eget efterarbete/ grupparbete i klassen: Klassen forskar vidare utifrån de kort de valt. Redovisa i helklass. Vi kommer gärna ut och deltar på redovisningen.

Länkar för eget arbete i klassrummet kring Avfall och hållbar livsmiljö

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: