Globala målen på schemat

Ett utbildningspaket om de globala målen.

I samarbete med Exploratoriet Länk till annan webbplats. har vi samlat lektionstips och länkar till fyra av de globala målen. Se mer under respektive mål.

Exploratoriet logotyp

Film: Mission Possible  Länk till annan webbplats.Motivation.se och Läkarmissionen om tre företag i tre olika branscher som jobbar med FN’s globala mål i fokus. (4:23)

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden. Rent vatten och sanitet behövs för att vi människor ska kunna hålla oss friska och må bra. En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten, toalett och fungerande avlopp. Vi i Sverige är vana vid rent dricksvatten direkt ur kranen, men vi måste börja använda det mer hållbart och varken slösa med det eller smutsa ner det. 

Film: I am water Länk till annan webbplats. (1.42 min) Om betydelsen av vatten.
Starta arbetet med att visa filmen för eleverna och låt dem sedan reflektera över filmen och vattens betydelse.

UR play: Globala mål i sikte mål 6 Länk till annan webbplats.

UR play: Filmen förklarar enkelt mål 6 och ger tips på hur vi kan vara mer rädda om vårt vatten. Till filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Hållbarhetsmål 6 Rent vatten och sanitet för alla.  Länk till annan webbplats.

En film från Stockholms universitet om forskning för att säkra hälsosam vattenkvalitet. (4:27)

Exempel på frågor att diskutera efter filmerna:

 • Vad betyder målet rent vatten och sanitet för alla?
 • Vad använder du vatten till under en dag? Ungefär hur mycket?
 • Varför är det så viktigt att vi har rent vatten?
 • Vad skulle hända om vi inte hade rent vatten i kranen? (Illustrera gärna genom att ställa fram ett glas smutsigt vatten eller stänga av vattnet i kranen en stund.)
 • Repetera vattnets kretslopp. Varför är det viktigt att känna till det i det här sammanhanget?
 • Hur ser situationen ut i andra länder?
 • Hur kan vi göra för att vara rädda om vattnet vi har och inte smutsa ner det?
 • Vad får vi egentligen spola ner i avloppet?
 • Hur kan vi spara vatten?

 • För vattendagbok under en dag. Vad använder vi vatten till egentligen och hur mycket ungefär?
 • Skrivuppgift, dikt, egna tankar eller diskutera i grupp och skriv ner åsikter, argumentera:

Vad betyder rent vatten för dig? Om du bara hade en enda liter rent vatten att använda under en dag. Vad skulle du då använda den till? Om du hade 5 liter hur skulle du då prioritera?

 • Repetera vattnets kretslopp.
 • Ta reda på hur vi kan göra för att ta hand om vårt vatten på ett mer hållbart sätt.
 • Gör en presentation med hållbar vattenanvändning, vattensparartips, information om vad man får spola ner i avloppet och hur man ska hantera annat som inte får spolas ner ( t ex målarfärg, tops, mediciner osv)
 • Gör informationsplanscher om visar vad som får spolas ner i toaletten. Sätt upp dem på skolans toaletter (eller hemma).
 • Ta reda på hur dricksvattenproduktion och avloppsrening fungerar i Skellefteå kommun.
 • Ta reda på hur dricksvatten och avloppsrening har fungerat historiskt i Skellefteå.
 • Ta reda på vad händer med regnvattnet och det som åker ner i dagvattenbrunnarna.
 • Vatten är inte självklart för alla. Ta reda på mer om de problem som uppstår när det inte finns tillgång till rent vatten och privata toaletter. Utbildningsmaterial Globala målen mål 6 Länk till annan webbplats.
 • Life straw. Läs fakta Länk till annan webbplats. och se filmen Vattenrening med Lifestraw Länk till annan webbplats. (engelska). Ha efterföljande diskussionsfrågor och/eller en beskrivande uppgift om Lifestraw.

Koppla arbetet till laborationer om vatten och vattenrening, skriv laborationsrapport.

16 lektioner om vatten, Sydvatten Länk till annan webbplats.

WWF:s lektionstips Uppgiftsbanken Länk till annan webbplats.

Film Grundvatten (1:16 min Clio Läromedel Länk till annan webbplats.

Film: Globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats. - tillsammans för rent vatten, toaletter och hygien (1:52)
Diskussions-/skrivuppgift: Vad kan vi göra för att göra skillnad?

VVS-hjältarna: Utbildningspaket med lektioner och filmer från VVS-branschens yrkesnämnd.

Mål 7: Hållbar energi för alla

För att vår energianvändning ska bli hållbar behöver mer energi komma från förnybara källor som sol, vind och vatten. Samtidigt behöver vi också minska vår energianvändning. Det kan vara så enkla saker som att släcka lampor när du går ut från ett rum eller att lägga locket på när du kokar potatis. Tillsammans kan vi göra skillnad!

UR play : Globala mål i sikte mål 7 Länk till annan webbplats.

Filmen förklarar mål 7 och ger tips på hur man kan spara på el. Till filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Teknikundervisning i de globala målen CETIS Länk till annan webbplats.

Inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur De Globala målen för hållbar utveckling.

Mål 7 finns på s 20 i pdf:en, men även övriga mål finns med länkar, tips och kopplingar till teknik läroplansmålen.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Så vad kan vi göra? Cykla eller gå, låt bilen stå. Ta han om allmänna platser och engagera dig i ditt närområde. Tillsammans skapar vi hållbara städer.

UR play: Globala mål i sikte mål 11 Länk till annan webbplats.

UR play: Filmen förklarar mål 11. TIll filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Globala målens skolmaterial Länk till annan webbplats.

Här finns massor av material för alla mål.

Se gärna de tre filmerna överst på denna sida (Introduktionsfilmer om Globala målen). Där finns bland annat inspiration från unga människor som gjort uppfinningar som gör skillnad. Här finns också tips på hur man kan engagera sig själv för att få förändring.

Gör testet: Bli målmedveten Länk till annan webbplats.

Gapminder

Här utmanas våra fördomar och man får många tankeställare om vår omvärld.

Rädda Barnes livslotteri  Länk till annan webbplats.

Arbetsmaterial om hur det skulle vara att vara född i ett annat land med frågeställningar och ställningstagande.

Filmserie: Sårbara platser (åk 7-9) Länk till annan webbplats.

Många platser i världen är extra sårbara för klimatförändringar. Gurgin Bakircioglu besöker platser i Sverige som hotas av översvämningar och träffar experter och personer som är drabbade. Hur ser framtidsscenarierna ut? Vi får även höra hur man tänker kring klimatanpassning och översvämningsrisker i Nederländerna, där de länge levt med hotet från havet. Hur hänger översvämningar ihop med klimatförändringar? Vad påverkar platsers sårbarhet respektive resiliens? Hur man kan förebygga risker och konsekvenser - och hur kan en hållbar utveckling stärkas? Programmet är en del av tema Lära leva hållbart.

Hur planeras en stad och vad ska man tänka på:

Inom detta område finns mycket att göra. Börja fundera över och diskutera vad som kännetecknar en bra bostad. En säker, ekonomiskt överkomlig och fullgod bostad? Hur ser bostäder ut världen över? Jämför likheter och skillnader.

Stadsutveckling så funkar det. Skellefteå kommun

Översiktsplaner och detaljplaner, Skellefteå kommun

Vad innebär hållbara transportsystem?

Transportsystemen, vilka är de och hur får man ta del av dem? Hur ser de gröna transporterna ut. Fundera över hur säkra, ekonomiskt och tillgängliga de är. I den egna staden, i Sverige och i andra länder.

Klimatet och transporterna. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fundera över begreppet Urbanisering.

Vad betyder att en urbanisering är hållbar och inkluderande?
Vad kännetecknar ”den goda staden”? Är städer mer hållbara än landsbygd? Diskutera!

Diskussionsfrågor kring aktuella ämnen:

Övning 11, Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.. (Utbyten.se)

Om hur en stad påverkas av gruvindustrin, tänk Kiruna. Diskussion, frågor och fördjupningar, hitta tidningsartiklar om liknade dilemma och redovisa och diskutera i klassen.

Debatt: Vindkraft – nej tack! Länk till annan webbplats. (vk.se)

Vindkraft: Läs debattillägget och diskutera
Jag har inget emot vindkraft men inte på min gård. Fördelar och nackdelar.

Teknik och globala mål:

Teknikundervisning i de globala målen  CETIS Länk till annan webbplats.

Inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur De Globala målen för hållbar utveckling. Mål 11 finns på s 33 i pdf:en, men även övriga mål finns med länkar, tips och kopplingar till teknik läroplansmålen

Arbetet kan i åk 7 med fördel kopplas till NTA:s temalåda Smartare produkter Länk till annan webbplats. som finns tillgänglig på flera av skolorna i Skellefteå. Har ni inte lådan men är intresserade av den så kontakta Exploratoriet Länk till annan webbplats. för information.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Informationssida om mål 12 Länk till annan webbplats.

För högstadiet:

Övning om konsumtion och konsumtionsvanor Länk till annan webbplats.

Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Hur är det med din egen konsumtion? Vilket ansvar har du och vad kan du göra för att minska ditt eget ekologiska fotavtryck?

Övning Onödigaste prylen Länk till annan webbplats.:

Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot tillverkning och konsumtion av prylar? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen. En skoluppgift från Naturskyddsföreningen.

Teknikundervisning i de globala målen CETIS Länk till annan webbplats.

Inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur De Globala målen för hållbar utveckling. Mål 12 finns på s 37 i pdf:en, men även övriga mål finns med länkar, tips och kopplingar till teknik läroplansmålen.

För gymnasiet:

Övning: Välkomna till år 2053! Länk till annan webbplats.

Låt eleverna leva sig in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Blicka tillbaka från framtiden genom att besöka ett museum med föremål från den fossila eran och skapa egna bidrag till utställningen.
Bortom fossilsamhället är ett skolmaterial som syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Allt ni behöver finns samlat här! Ett material från Naturskyddsföreningen.
Tid: Cirka tre lektioner eller en temadag.

Introduktionsfilm till muséet FOSSIL Länk till annan webbplats.:

Länktips med mer material:

Ekologiska fotavtrycket Länk till annan webbplats.

Hållbart mode Länk till annan webbplats.

Rädda en T-shirt Länk till annan webbplats.

EU – Ungdomar och klimatet Länk till annan webbplats.

Länkar filmer som inspiration:

Food waste- Money waste Länk till annan webbplats., tid 1,22 minuter

A bottles odessey Länk till annan webbplats. (nerskräpning - en petflaska), tid 1 min


Se även Teknikundervisningen i de globala målen under högstadiet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: