Konsument årskurs F-3

Länkar till material för egen undervisning

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats.

Hållbar konsumtion handlar om att göra eleverna medvetna om konsumtionens betydelse i deras vardag och hur deras val påverkar dem själva och deras omgivning. Det är viktigt att eleverna utvecklar en förståelse för hur deras val påverkar naturen, den biologiska mångfalden och blir medvetna om produkters livscykel. Det är också viktigt att förstå betydelsen av en konsumtion som är samhällsekonomiskt effektiv utan att den står i konflikt med målet att förbättra enskilda människors livsvillkor. Ytterst handlar det om att utveckla ett systemtänkande och att handla med omsorg för framtida livsmiljöer.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: