Society Expo 2026
Skellefteå, Sweden

Ett globalt evenemang där vi tillsammans utforskar hållbara lösningar. Målet med SE26 är att
hitta kunskap och verktyg som ger avtryck – både hemma och ute i världen.

SE26 - Society Expo 2026

Om Society Expo 2026

Med SE26 vill vi i Skellefteå skapa nya samarbeten och utveckla idéer, lösningar och verktyg som ger avtryck. Och vi gör det tillsammans – alla är välkomna att bidra.

Nyheter från SE26

 • Första steget mot en ny akademisk modell för Sverige

  Skellefteå Universities Alliance, SUA , är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på Campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig. Mälardalens universitet meddelade tidigare sin avsikt att ingå i SUA och nu ansluter sig ytterligare fyra lärosäten; Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. 2024 startas nya program och kurser i Skellefteå och allt eftersom kommer utbudet att utökas till att omfatta både grundutbildning och fortbildning. Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå är tydlig med att det här är en viktig satsning med ett starkt och brett politiskt stöd och att det behövs mer av samarbete på nationell nivå för att klara framtidens utmaningar vad gäller utbildning och kompetensförsörjning. Vi är oerhört glada över bildandet av Skellefteå Universities Alliance. Med den tillväxt vi har i kommunen så behöver vi kraftigt växla upp utbudet av högre utbildning för att klara av att försörja näringslivet och den offentliga sektorn med personal. SUA blir något nytt och unikt vilket passar oss här i Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Målsättningen är att SUA ska ha minst 15 nationella och 5 internationella lärosäten år 2030 och dubbla antalet till 2040. Fullt utbyggt planeras för 15 000 registrerade studenter inom ramen för Skellefteå Universities Alliance.Till skillnad från flera andra länder i Europa, saknar Sverige ett system för att snabbfotat möta ett sådant här kompetensbehov på en plats utan eget lärosäte, säger Ida Lindh som leder projektet Skellefteå Universities Alliance och ansvarar för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun. Vi vet att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i Norrland landar ett särskilt ansvar på oss universitet i regionen och därför är det naturligt för Mittuniversitetet att vara med i SUA, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet. Modellen blir landets första testbädd för akademisk innovation och förnyelse och här kommer bland annat nya utbildningar, utbildningsformer, pedagogik och samverkansmodeller mellan lärosätena att testas för att sedan skalas upp nationellt. Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet bedriver sedan länge verksamhet på Campus Skellefteå och med SUA kommer nu kapaciteten att kraftigt utökas. SUA förstärker möjligheterna för nationella och internationella studenter att studera i en attraktiv miljö som präglas av utveckling och snabb omställning. För de lärosäten som ansluter sig till alliansen skapas spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation på en ny arena. Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare. Sedan arbetet med SUA inleddes i januari i år och lärosätena bjöds in till dialog, har några nu kommit så långt i planerna att de kommer att erbjuda utbildning på Campus Skellefteå redan hösten 2024. Vi drivs av ambitionen att göra skillnad. Högskolan ser därför fram mot ett kreativt samarbete med Skellefteå och andra lärosäten med målet att underlätta den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle Högskolan Väst startar till exempel ett program i tillämpad samhällsplanering. Gymnastik- och idrottshögskolan startar kurser inom ledarskap, och till hösten 2025 ett kandidatprogam i psykologi. Långt framskridna dialoger pågår med en rad andra lärosäten om utbildningar till såväl 2024 som 2025. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver redan utbildning på Campus Skellefteå.

 • Ett Skellefteå i högkonjunktur behöver ett trendbrott för att växla upp byggboomen

  Arbetslösheten är lägst i Sverige och det finns gott om arbetstillfällen. Befolkningsrekordet slås varje vecka och prognoserna pekar stadigt uppåt. Enligt bankerna finns dessutom de bästa konjunkturutsikterna där. Skellefteå är onekligen en hotspot i Sverige där alla möjligheter för att bygga för en hållbar framtid finns – men byggbranschen avvaktar ändå. Nu behövs ett trendbrott. Omgående.

 • 1600 nya bostäder på två år – nu vill Skellefteå växla upp byggboomen

  Under 2023 färdigställdes cirka 800 nya bostäder i Skellefteå, lika många som under 2022. Trots den rekordhöga inflyttningstakten och den påtagliga bostadsbristen, står Skellefteå inför utmaningar från omvärldsfaktorer och förlegade fördomar om Norrland från investerare, vilket hämmar satsningarna. – I Skellefteå har vi högkonjunktur, med en mängd av möjligheter för tillväxt och utveckling, men det är avgörande att vi kan tillföra nya bostäder, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå.

 • Miljö- och klimatprogram ger en tydlig vägledning

  Skellefteå kommun har lyckats reducera utsläppen i flera olika bygg- och anläggningsprojekt, genom att pröva nya frågeställningar i samband med upphandlingar. Men det är inte bara i byggprojekten som Skellefteå kommuns miljö- och klimatambitioner syns. För att de frågorna ska genomsyra alla verksamheter och det ska finnas en tydlig vägledning finns nu ett miljö- och klimatprogram på plats.

 • Toppnamn inom näringslivet föreläste i Skellefteå under Prideveckan

  Sedan 2014 har Skellefteå kommun bjudit in till ett lunchseminarium i samband med att RFSL anordnat Prideveckan. Årets föreläsare var ingen mindre än Caroline Farberger. Caroline är den första seniora företagsledaren i Norden som pratat öppet om sin könsövergång, efter att tidigare ha levt som Carl Farberger. Caroline har därför blivit en förespråkare och ambassadör för mångfald och inkluderande ledarskap. Här kan du se föreläsningen.

 • Så blev Skellefteå Europas tillgängligaste stad

  Skellefteå är Europas mest tillgängliga stad. Det menar åtminstone EU-kommissionen som tilldelat kommunen sitt årliga tillgänglighetspris, Access City Award. – En stor ära och ett prestigefyllt pris. Nu m åste vi fortsätta jobba med de här fr ågorna på ett strukturerat sätt, sä ger Elin Brännströ m, som är delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun.

 • Kung Carl XVI Gustaf med en delegation från Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien på besök

  Kung Carl XVI Gustaf , Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens preses Marcus Wallenberg och vd Tuula Teeri besökte Campus Skellefteå tillsammans med ungefär 30 representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor under en teknikresa i norr. Temat för resan är hållbar omställning och utveckling. Delegationen kommer att besöka Skellefteå, Luleå och Boden för att få nya kunskaper och skapa kontakter som kan ge utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

 • Så ska landmärket se ut – nu intensifieras jobbet med ACE-huset

  Nu börjar Skellefteås nya landmärke och basen för Arctic Center of Energy ta form. Samtidigt intensifieras arbetet med husets innehåll kraftigt. Huset blir, som tidigare berättats, en mötesplats för aktörer som möjliggör och påskyndar elektrifieringen av samhället.

 • Bildning i centrum när tre nordiska länder träffades på symposium

  Att främja bildning är viktigt för att bygga ett socialt hållbart, inkluderande samhälle. Med dagens snabba utveckling är bildning viktigare än någonsin. Men frågan är hur det ska gå till? I november träffades representanter från tre nordiska länder, Sverige, Finland och Norge, i Skellefteå för att samtala om ämnet. Bildning handlar inte bara om formell utbildning, utan om en bredare förståelse för och kunskap om samhället, kulturen och världen vi lever i. En process som via arbetsliv, samhällsengagemang, kulturella aktiviteter, dialog och personlig reflektion, pågår hela livet. På Scandic Skellefteå hölls ett symposium inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Umeå Universitet och Skellefteå kommun, samt det finsk-svenska projektet HanaAcademy vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och med stöd bland annat av Kulturfonden för Sverige och Finland. Bland annat fick deltagarna en inspirerande föreläsning av Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi som bland mycket annat lyfte det viktiga samarbetet mellan de tre nordiska länderna.