Society Expo 2026

En drivkraft för hållbar tillväxt

Skellefteå och norra Sverige har blivit epicentrum för en imponerande samhällsomvandling, driven av 2000-talets största industrietableringar i Europa. Efter decennier av befolkningsstagnation har Skellefteå på sex år upplevt en extraordinär tillväxt som få europeiska städer tidigare skådat. Detta momentum förväntas stegras våren 2026 när man stolt kommer att vara värd för Society Expo 2026, och därmed erbjuda en global plattform för innovativa lösningar inom samhällsomvandling.

En arena för idéutbyte
Skellefteå ska växa mycket på kort tid. Och vi vill ha en hållbar samhällsutveckling. Det är grunden i vår utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, och väldigt mycket mer. Med hållbarhet menar vi såväl klimatmässig, ekonomisk som social hållbarhet. Utvecklingsstrategin är utgångspunkten för Society Expo 2026.

Skapandet av ett attraktivt samhälle
Society Expo 2026 sätter särskild tonvikt på social hållbarhet, och frågan som lyfts an skapar ett robust och attraktivt samhälle där människor inte bara vill arbeta utan även leva och utvecklas.
– Oavsett om man representerar ett företag, civilsamhället eller en offentlig aktör tror vi att man behöver titta på sig själv och sin verksamhet utifrån en maktposition. Det handlar om att se att man har en viktig roll när det gäller att skapa en plats som inte bara erbjuder intressanta jobb, men som också är bra att bo på, fortsätter Helena Renström.

Ledarskapet bakom omvandlingen
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, är öppen med utmaningarna som den snabba tillväxten medför. Sundin Jonsson betonar vikten av att vara föregångare i samhällsomvandling. Trots att man inte alltid kan förutse konsekvenserna av beslut, visar kommunens öppenhet och transparens på en vilja att dela med sig av såväl framgångar som misslyckanden.

“Ambitionerna för satsningen på
Society Expo är högt ställda.
Genom att utforska hållbara lösningar för samhälleni omvandling är målet att hitta kunskap och verktyg som ger avtryck både i Sverige och globalt.”

Positiva röster om expansionen
I en medborgardialog från 2021, genomförd på uppdrag av Skellefteå kommun, framgår det att en majoritet, 81 procent av Skellefteås invånare, ser den ökande befolkningen som positiv för kommunen som helhet. Denna positiva inställning reflekterar även hur invånarna tror att utvecklingen kommer påverka dem personligen, där 58 procent ser fram emot en tydligt positiv effekt.

Ett decennium av förändring
Skellefteå, som nu närmar sig tio år av intensiv förändring, har tagit med sig värdefulla lärdomar genom att öppna upp för samarbete med ödmjukhet som ledord. Staden står som ett trovärdigt exempel på hur en gemensam vilja att lära av andra och innovativt ledarskap kan leda till framgång i samhällsbyggnad.
– Vi är övertygade om att det var det förhållningssättet som sedan ledde till framgång för oss. Det ödmjuka ledarskapet kommer därför också att prägla vår fortsatta utveckling, säger Kristina Sundin Jonsson.

Höga ambitioner
Ambitionerna för satsningen på Society Expo är högt ställda. Genom att utforska hållbara lösningar för samhällen i omvandling är målet att hitta kunskap och verktyg som ger avtryck både i Sverige och globalt.
– För att hantera centrala frågor för samhällsutvecklingen förväntar vi oss deltagande från politiken på regional, nationell och europeisk nivå, avslutar Helena Renström.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024