FAQ Society Expo 2026

Nyfiken på
Society Expo 2026?

Vad är Society Expo? Vad menar vi egentligen med att hitta lösningar på våra samhällsutmaningar? Här finner du svar på vanliga frågor om SE26. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss

Expo är ett globalt evenemang där målet är att hitta lösningar på grundläggande utmaningar som mänskligheten står inför. Expon kommer inte vara lösningen på utmaningarna, utan kommer vara en plattform för att visa upp och skapa dialog kring hur man jobbar med dessa. Det gör vi genom att tillsammans med många olika aktörer testa och utveckla idéer, lösningar och verktyg som ger avtryck både här hemma och ute i världen.

En bomässa handlar om att visa upp bostäder. Society Expo handlar om vår samhällsomvandling och våra livsmiljöer ur ett större perspektiv.

Expo är en plattform som engagerar en bred målgrupp för att främja Skellefteås utveckling. En viktig målgrupp är förstås våra invånare, med ett tydligt fokus på barn och unga. Men vi vill också intressera fler, till exempel näringslivsaktörer, offentliga aktörer, akademi, civilsamhälle, lärosäten och intresseorganisationer. Alla kan vara delaktiga i Skellefteås utveckling och alla är välkomna att bidra.

Syftet med Society Expo är att bidra till och synliggöra Skellefteås samhällsomvandling, samt utveckla kunskap och verktyg ger avtryck i världen.
Med en snabb utveckling följer det utmaningar som måste lösas, för att kunna fortsätta växa både snabbt och hållbart. SE26 är en katalysator för den extraordinära omställningen. Vi vill också skapa intresse för Skellefteå, som en attraktiv plats, nationellt och internationellt.

Eventet tar plats under våren/sommaren 2026. Men Society Expo är mer än bara en enskild händelse eller ett isolerat evenemang. Det övergripande konceptet av expo är en långsiktig satsning som bjuder in till deltagande och samarbete. Det arbetet har redan börjat.

Alla är välkomna att bidra. Vi behöver samarbeten och samskapande med många. Från lokala, nationella och internationella aktörer. Men också företag från näringslivet, och samhällsnyttiga aktörer från civilsamhället, så som lokala föreningar - även de är viktiga för oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024