Society Expo 2026, SE26

Expo 2026 visar upp
Skellefteå och utforskar hållbara lösningar

Här i Skellefteå pågår något unikt. Vi växer snabbt och vi vill göra det på ett hållbart sätt. Vi är stolta över vår gemensamma utvecklingsresa och vill visa upp den. 2026 anordnas Society Expo – ett globalt evenemang där vi lyfter Skellefteå och utforskar hållbara lösningar på utmaningar vi ställs inför. Målet är att hitta kunskap och verktyg som ger avtryck – både här hemma och ute världen.

Skellefteå ska växa mycket på kort tid. Och vi vill ha en hållbar samhällsutveckling. Det är grunden i vår utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, och väldigt mycket mer. Med hållbarhet menar vi såväl klimatmässig, ekonomisk som social hållbarhet. Utvecklingsstrategin är utgångspunkten för Society Expo 2026.

Nu är vi mitt uppe i omställningen och vi måste ta stora kliv. Med Society Expo 2026 vill vi skapa nya samarbeten där olika aktörer tillsammans kan testa och utveckla idéer, lösningar och verktyg som ger avtryck. Det handlar också om att visa upp vår resa. Både för oss som bor här, beslutfattare, forskare och andra aktörer.

Kanske är den sociala hållbarheten är den största utmEveryone is involved in Skellefteå's development and everyone is welcome to contribute. We need collaborations and partnerships between local, national and international actors. It can be companies from the business community, or socially beneficial actors from civil society, where we see that local associations are also important to us. If this sounds interesting, please contact us for more information.aningen av dem alla. Det är också ett ämne som vi särskilt vill lyfta under vårt Expo. Det handlar dels om att visa lyckade projekt som andra kan lära av. Men också om att undersöka utmaningar som vi står inför, där Society Expo 2026 kan driva utvecklingen för att hitta framtidens lösningar.

Och kanske viktigast av allt: vi gör det tillsammans. Alla är delaktiga i Skellefteås utveckling och alla är välkomna att bidra. Tillsammans upptäcker vi hur vi kan genomföra en snabb, men samtidigt hållbar samhällsomvandling.

Varmt välkomna 2026!

Vill du veta mer om Society Expo? På vår FAQ hittar du svar på vanliga frågor. Klicka här för FAQ
Du är också välkommen att kontakta oss direkt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024