Society Expo 2026

SE26 söker samarbete och partnerskap

Vi bjuder in dig att att bli en del av något extraordinärt. Öka ditt inflytande, etablera meningsfulla kontakter och led vägen i samhällsomvandlingen tillsammans med oss.

För att växa både snabbt och hållbart spelar partnerskap och samarbete en avgörande roll. Vi söker därför samarbeten som utforskar hur vi kan utveckla vårt samhälle på olika sätt. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar, med Skellefteå i centrum för denna aktivitet.

Arctic center of Energy, Skellefteå.

Arctic center of Energy

Här är några fördelar med att bli en partner till Society Expo 2026:

Få synlighet
SE26 ger en plattform för att visa upp dina projekt för en mångfaldig publik av intressenter, investerare, beslutsfattare och allmänheten. Denna exponering kan öka erkännandet och medvetenheten om dina initiativ, både lokalt, nationellt och internationellt.

Främja samarbete
SE26 är en mötesplats för en mängd olika intressenter, vilket ger möjligheter till nätverkande, samarbete och kunskapsutbyte. Genom att delta i detta initiativ kan du knyta kontakter med potentiella partners och odla gemensamma idéer för att arbeta tillsammans på gemensamma projekt och hantera gemensamma utmaningar.

Göra skillnad
SE26 är dedikerad till att katalysera positiv förändring samt främja innovation och utveckling. Genom att presentera dina projekt har du möjlighet att spela en avgörande roll i den gemensamma strävan att hantera samhällsutmaningar, främja hållbar utveckling och skapa bestående påverkan.

Inspirera innovation
SE26 förespråkar innovativa metoder för att hantera komplexa utmaningar. Genom att dela dina projekt och erfarenheter har du möjlighet att inspirera andra och främja en kultur av innovation och kontinuerlig förbättring inom våra och andras samhällen.

Unika möjligheter
Deltagande i SE26 kan skapa nya affärsmöjligheter, från utveckling av nya produkter till att skapa partnerskap för implementering av innovationer. Ditt engagemang kan erbjuda synlighet för potentiella kunder, investerare och samarbetspartners, samt öppna vägar för att utforska nya marknader, etablera affärsrelationer och säkra finansiering och resurser för att driva tillväxt och innovation.

Dessutom kan engagemang i expon underlätta tillgång till både offentliga och privata finansieringsmöjligheter och främja kontakter med experter och resurser som är avgörande för att driva ditt företags framsteg inom både innovation och tillväxt.

Visst låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om SE26, och hur vi kan ta oss framåt, tillsammans.

Bli SE26 partner

Vill du vara med i utvecklingen av Skellefteå och forma framtiden tillsammans med oss?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024