Solkraft hjälper dig ut på arbetsmarknaden

Solkraft hjälper arbetslösa, långtidssjukskrivna och andra personer som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden att komma ut i arbete.

Solkraft är samlingsnamnet på en av landets största och mest etablerade arbetsrehabiliterande verksamheter inom kommunal regi. Med grundvärderingar om att alla människor ska ha rätt till arbete och gemenskap skapar Solkraft meningsfulla arbetsuppgifter till personer som av olika orsaker står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Hos Solkraft kan man arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, oavsett kön, ålder, nationalitet, religion eller social bakgrund. Syftet är bland annat att öka möjligheterna till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering och öka anställningsbarheten.

Det är exempelvis personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver långsiktig rehabilitering via arbete, personer med beroenden och som behöver få struktur på vardagen, nysvenskar som vill in på arbetsmarknaden och som behöver språkträning och lära känna andra.

Deltagande personer sätter egna mål under sin tid hos Solkraft. Många har genom åren kommit vidare till en bättre vardag, till studier och arbete med Solkraft som plattform.

Under en vecka arbetar cirka 400 personer på Solkraft och under ett år cirkulerar cirka 700 personer inom Solkrafts olika verksamheter. Vi använder begreppet medarbetare för alla som arbetar i verksamheten. Det står för det tankesätt som genomsyrar Solkraft: medarbetarens möjligheter till medskapande och att ta makt över sin egen livssituation.

Våra verksamheter

Rondellen är mest känd som en kommunal återbruksverksamhet med butik. Men inom Rondellens arbetsrehabiliterande verksamhet arbetar vi också med caféverksamhet, transporter och servicetjänster.

Säkerhetstänk i Rondellens butik

För att förhindra smittspridning får max 25 besökare vara inne i butiken samtidigt. Kommer det fler får dessa vänta utomhus med ett könummer som de får av ”dörrvakten”.

Tänk på att hålla avståndet 2 meter till andra. Vi önskar alla kunder varmt välkomna!

Återbruksbutiken

Vi tar emot och säljer kasserade möbler och utrustning från Skellefteå kommun verksamheter - ett led i beslutet att värna om miljön. I butiken som ligger på Boviksvägen 1 i Skellefteå Länk till annan webbplats.säljs också saker som tillverkats av återvunnet material. Till Rondellen kan privatpersoner och företag skänka möbler, lampor, mattor, tyger, kläder, porslin, tavlor, böcker, leksaker, instrument, datorer och andra teknikprylar.

Vi tar emot återbruk på plats eller hämtar större saker med vår lastbil efter överenskommelse.

Dessutom kan du lämna varor på Degermyrans återvinningscentral. Där driver vi en station för återbruk i samarbete med den kommunala förvaltningen Samhällsbyggnad som ansvarar för bland annat avfall och återvinning. Det finns containrar för återbruk på alla övriga återvinningscentraler i Skellefteå kommun som vi tömmer kontinuerligt och fraktar till Rondellens Secondhandbutik. 

Solkraft Rondellen - vinnande vägmöjligheter

Rondellens olika verksamheter erbjuder social hållbarhet i form av sysselsättning, mening, sociala möten och språkträning för personer som en längre tid stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Samt ekologisk hållbarhet i form av samhällsnyttiga och klimatsmarta arbetsuppgifter både åt privatpersoner, åt kommunen och samarbetande företag.

Solkrafts chaufförer transporterar kall mat till hemmaboende äldre mot biståndsbeslut i samarbete med Vård och Omsorg (VoO). Är du intresserad av att få kall mat levererad hem till dig, ta kontakt med biståndshandläggare inom VoO via Kundtjänst.

När man blir äldre ökar risken att falla och skada sig. För att förebygga detta kan medborgare 67 år och äldre beställa tjänster av Fixarmalte och Fixarmärta som åker ut i hemmen och hjälper till exempelvis med att byta lampor, rengöra ovanpå skåp eller byta gardiner.

Nu kan du boka FixarMalte och Märta

Från 15 september 2021 kan du boka tjänster av FixarMalte och Märta igen. Om du är fullvaccinerad mot Covid -19 och fri från förkylningssymtom. De som besöker dig kommer att hålla avstånd och använda adekvat skyddsutrustning för att minimera smitta.

På Degerbyn väster om centrum finns bland annat Hälsans trädgård som erbjuder grön rehabilitering åt personer som har intresse för natur, trädgård och kreativitet.

Utemiljögruppen är en grupp som utför städuppdrag i centrala Skellefteå. Vi städar också Skellefteå Kraft Arena efter matcher, sorterar sopor, skottar snö och transporterar bort sekretesspapper för förstöring.

Från och med 6 september har Café Duvan och loppisen öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.00 - 14.00.

Café Duvan ligger i Tipshuset på Anderstorg 2, Anderstorp. Här finns även vår loppisbutik.

Besökare till café Duvan kan välja att sitta ute och fika på vår terrass, eller köpa med sig sitt fika.

Solkraft öst driver ett sågverk i Skelleftehamn öster om Skellefteå. Sågverket samarbetar med privata lokala företag, men också med företag utanför Sveriges gränser.

Här kapas och hyvlas träkomponenter som går med transporter flera gånger i veckan. Vi timrar även förråd, tillverkar friggebodar, hundslädar och skidor. Härifrån samordnas även rivningsjobb inom Skellefteå kommun, där material tas tillvara för både återbruk och deponi. Vi hjälper också till att riva ut och rusta upp kommunägda lägenheter vid behov. På sågverket arbetar cirka 50 personer under en vecka, både dag och kvällsskift.

Solkraft öst driver Café Träffpunkten, som är en populär mötesplats i Bureå.

Solkraft skog är ett mobilt team som rör sig i skogarna runt Skellefteå. Vi arbetar mestadels med röjning och manuell avverkning på kommunens skogsmark.

Uppdragen varierar beroende på om det är sommar eller vinter. Under den snöfria delen av året är det främst röjningsjobb som utförs. På vintern är det manuell avverkning som gäller. Skogskojan fungerar som omklädningsrum, fika- och lunchrum och blir även en plats för samtal.

Skogsarbete är tungt och lämpar sig för den som vill arbeta ute i naturen i alla väder. Det finns dock en nedre köldgräns på minus 20 grader. I skogslaget arbetar cirka 20 personer. För den som inte är rädd för att ta i och gillar att jobba utomhus kan vårt skogsteam vara en utmärkt väg in i eller tillbaka till arbetslivet.

Om Solkraft

Solkraft startade som ett projekt 1984. Det var under psykiatrireformen, då personer som tidigare varit i sluten vård flyttade till egna lägenheter i sina hemkommuner. Psykiatrin och socialtjänsten i Skellefteå startade ett projekt i syfte att bryta isolering och ensamhet.

Trivselhuset hette den första verksamheten. Det var ett litet café vid busstationen i centrala Skellefteå dit människor kunde gå på dagtid för att träffas och prata. Det stod ganska snart klart att de personer som kom till Trivselhuset ville göra någonting arbetsliknande.

Ett litet tryckeri med efterarbeten blev en bra arbetsuppgift. Sömnad och uthyrning av maskeraddräkter var också något som många engagerade sig i. Att stå i caféet, att hjälpa till och känna sig som en av andra blev viktigt för människorna på Trivselhuset. De började må bättre, en del gick ut i riktiga jobb. Fler ville komma, delta och känna gemenskap. Solkrafts 5 rättigheter formulerades och efterlevs sedan dess.

Solkrafts 5 rättigheter

  1. Rätten till ett bra bemötande
  2. Rätten att känna sig behövd tillsammans med andra
  3. Rätten till meningsfull aktivitet och arbete utifrån förmåga
  4. Rätten till individuell utveckling
  5. Rätten till meningsfulla arbetsuppgifter i syfte att förbereda sig inför den öppna arbetsmarknaden

När projektet övergick till ordinarie verksamhet i kommunens regi hade man startat ett skogslag, en monteringsverksamhet i en industrilokal, en gård med djurskötsel och ett sågverk. Behovet av en arbetsplats där det var tillåtet att vara människa, att få ha dåliga dagar, att inte vara högpresterande hela tiden, att få bekräftelse och omtanke blev ännu större under lågkonjunkturen i början på 90-talet. Människor såg värdet i beredskapsjobben som Solkraft kunde erbjuda. De som kämpade mot alkohol och droger fick en anledning att minska ner och trappa ur. De behövdes alla i arbetslagen på Solkraft.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se