Vinterbild på biogasanläggningen Tuvan

Sopor i tanken – Rolfs vision blev verklighet

Rolf Schwarz, som var renhållningschef i början på nittiotalet, hade en vision om att kommunens sopbilar en dag skulle köras på våra egna sopor. I dag är det verklighet, men resan dit har varit lång.

Rolf Schwarz var visionär och brann för miljöfrågor. Han satt med i kommunens Agenda 21-grupp där en stor del av arbetet gick ut på att informera och skapa förståelse för vad organiskt avfall var och vad man kunde använda matavfallet till.

I början handlade diskussionerna mycket om kompostering, men Rolf började snart måla upp bilder av ett Skellefteå där man skulle kunna köra sina bilar på matavfall. Under en familjesemester hade han på nära håll se hur Salzburg separerade sitt matavfall och han såg inga hinder för att det skulle kunna bli verklighet i Skellefteå också. Rolfs tankar att utvinna biogas ur matavfall väckte funderingar och ibland tvivel hos andra – men det skulle visa sig att han var helt rätt ute.

År 1990 la miljöminister Birgitta Dahl miljöpropositionen som blev den stora vändningen i avfallshanteringen i Sverige. Propositionen tryckte hårt på att avfallsmängderna skulle minska, främst genom återanvändning och återvinning. Kommunerna gavs också ett uppdrag att ta fram en avfallsplan för hantering av avfall inom sitt geografiska område.

Tre år senare 1993 kom kretsloppspropositionen under den tid miljöministern hette Olof Johansson. Intensionerna i kretsloppspropositionen var samma som i miljöpropositionen men det infördes också ett utökat producentansvar. De här båda propositionerna innebar att Skellefteå liksom andra kommuner fick planera avfallsverksamheten efter nya förutsättningar.

Planeringen för biogas tog fart på allvar i Skellefteå när det gick att söka statliga pengar till lokala projekt för ökad ekologisk hållbarhet. Skellefteå kommun lämnade in sin ansökan i slutet av 1997 och beviljades då pengar. Om bygget kommit igång direkt hade Skellefteå kommun varit först i Sverige med biogas. Men beslutet överklagades och först 2005 sattes spaden i jorden. Anläggningen invigdes 2007 och fick namnet Tuvan. Anläggningen genomgick en uppfräschning 2018 vilket innebar att den har högre kapacitet och kan förbehandla 17 000 ton organiskt hushållsavfall per år. Idag körs många av kommunens fordon på biogas, och privatpersoner kan också tanka biogas på kommunens tankstation vid Fabriksgatan.

Läs mer om biogasanläggningen här: https://www.skelleftea.se/boende/avfall-och-atervinning/biogas

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-19