Vi behöver dina tankar och idéer om Skellefteås framtid!

Skellefteå kommun växer kraftigt och vi som jobbar i kommunen och regionen vill veta mer om hur du tycker att vi skulle kunna utvecklas till en ännu bättre plats i framtiden. Var med och bidra med dina tankar och idéer!

Vi vänder oss till dig som är nyinflyttad efter juli 2019 och skriven i Skellefteå kommun. Dina svar är helt anonyma och resultatet kommer att delas på vår hemsida och våra sociala medier, så kom ihåg att gå in och följ oss!

Hur vill du att Skellefteå ska se ut i framtiden för att du – och de generationer som kommer efter dig – ska vilja och kunna bo kvar länge?

Delta här!

Skriv gärna så mycket som möjligt kring de områden som just du tycker är viktiga för kommunens framtid. Det kan till exempel handla om skola, kultur, infrastruktur, miljön omkring oss, bostadsbyggande och annat som du tycker är viktigt som svar på frågan:

Om du delar dina tankar och åsikter så har du också chans att ta del av priser! Och så hjälper du kommunen att utvecklas.

Dela dina tankar på det språk du känner är lättast att svara på. Du kan dela dina tankar och åsikter mellan den 21 november och 21 januari. Vänligen inkludera inga namn på personer eller något beskrivande som kan leda till en specifik individ i dina svar.

Delta här!

Denna medborgardialog gör Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Projektet The North Sweden Green Deal arbetar med att bemöta den gröna omställningen som pågår i Norrbotten och Västerbotten. Det handlar om att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker i samband med nya investeringar och etableringar. Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det medfinansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).

Samarbetspartners och finansiärer

Skellefteå kommun logotyp
Skellefteå kommun logotyp
Skellefteå kommun logotyp
Skellefteå kommun logotyp
Skellefteå kommun logotyp