Vanliga frågor och svar

Varför gör ni denna medborgardialog?

Skellefteå växer kraftigt. Vi vill vara i framkant och inlyssnande för att förstå hur kommunen kan utvecklas på bästa sätt för framtiden. Därför utforskar vi nu tillsammans med Region Västerbotten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) hur vi i mer löpande och öppen dialog kan utveckla Skellefteå framåt. För att kunna tolka och fånga de tankar och idéer som vi får tillgång till via svaren så använder vi den senaste AI-tekniken. AI står för artificiell intelligens, vilket innebär förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors intelligens.

När börjar medborgardialogen?

Det är möjligt att dela dina tankar och åsikter mellan X november 2022 och den X januari 2023.

Vad kommer att hända med resultatet?

Resultatet kommer att utvärderas och ligga till grund för ett beslut om vi ska fortsätta att ha en kontinuerlig storskalig digital invånardialog i framtiden. Resultatet och lärdomarna kommer även att delas via våra sociala medier samt vår webbplats. Följ oss gärna där.

Varför ska jag vara med och delta?

Vi hoppas att du deltar med dina tankar och idéer och därmed hjälper oss att forma framtiden för vår kommun. Vi vill gärna ha så många perspektiv som möjligt för att bättre förstå hur kommunen kan utvecklas för framtiden. Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Skellefteå så är detta ett utmärkt tillfälle att bidra med dessa.

Vilka kommer att vara med i denna dialog?

Vi vänder oss till nyinflyttade Skellefteåbor som är skrivna i kommunen från juli 2019 och framåt.

Hur kommer ni att behandla personuppgifter enligt GDPR?

Medborgardialogen är anonym. Vi kan inte och är inte intresserade av att spåra individer.

Vem kommer att läsa mina svar?

Vi samarbetar med Canucci AB som hjälper oss att samla in svaren och analysera dem med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens). Analysen görs för att titta på aggregerade resultat, det vill säga sammanräknade helhetsbilder, och vilka insikter de kan ge. Insikterna sammanställs och kommer att delas i lämplig form i våra sociala medier.

Kommer mina svar att vara anonyma?

Ja, medborgardialogen är anonym.

Kommer jag att behöva lämna personuppgifter?

Nej.

Hur deltar jag i medborgardialogen?

Mellan den 21 november 2022 och den 21 januari 2023 så kan du besöka denna webbsida och bidra med dina tankar och perspektiv.

Varför frågar ni efter kön, ålder, tidigare anknytning till kommunen, mm?

Det hjälper oss att analysera datan utifrån fler variabler och på så sätt förhoppningsvis kunna identifiera mönster.