Hållbart träbyggande är viktigt för Skellefteå kommun av flera anledningar. Skellefteå är beläget i en region rik på skog och natur, vilket gör trä till en naturlig och mångsidig resurs som finns i vår absoluta närhet.

Den förädling av trä som sker på orten skapar inte bara tusentals arbetstillfällen inom träindustrin utan genererar också viktiga inkomster genom export. Genom att använda trä som byggmaterial kan kommunen dra nytta av effektivare byggprocesser, samtidigt som det bidrar till att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp. Och så länge en träbyggnad lever – desto mer koldioxid binder den!

Genom att använda ett förnybart byggnadsmaterial som trä och satsa på innovationer och forskning inom hållbart träbyggande är målet att Skellefteå ska vara ledande när det kommer till låga fossila koldioxidavtryck.

Vi går också gärna i bräschen när det kommer till att gestalta trä. Skellefteå har en historia av att forma den moderna träarkitekturen och ta vara på materialets alla egenskaper. Vi har flera inspirerande exempel som är banbrytande och forskningen har visat hur välgestaltade byggnader kan bidra till en ökad livskvalitet och trivsel för invånarna.

Trä kommer att spela en viktig roll i vårt stora samhällsbyggande!