Vi är ju rätt bra på det här med hållbart träbyggande i Sverige. Till och med världsledande, faktiskt. I Skellefteå är vi självklart stolta över vår roll i den utvecklingen och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Låt oss berätta hur vi tänker.

Sverige har ett välförtjänt gott rykte världen över när det gäller hållbart byggande. Det sticker vi verkligen inte under stolen med. Inte minst med tanke på hur mycket vi har att tjäna på att bidra till den globala klimatutmaningen. Därför har vi bestämt oss för att göra allt vi kan för att både ta tillvara och vidareutveckla de kreativa lösningarna som gör trä till det uppenbara materialvalet. Och vi är självklart positiva till alla typer av samarbeten med de som delar våra ambitioner.

DU KANSKE TÄNKER: VARFÖR JUST SKELLEFTEÅ?
Ja, det finns faktiskt flera faktorer som gör att vår framskjutna roll inom träbyggandets utveckling är helt naturlig. Först och främst är det ju bara att se sig omkring i våra omgivningar. Urstark, senvuxen skogsråvara som ger snabb och enkel tillgång till kvalitetsvirke med unika byggegenskaper. Det är också en av de viktigaste förklaringarna till den långa tradition av träbyggande som sedan länge är rotad i Skellefteå. I dag har vi ett väletablerat kluster av framgångsrika företag som har både kunskap och mod att flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom det moderna träbyggandet. Träindustrier och forskningsinstitut växeldrar.

”Det säkraste sättet att förutsäga
framtiden är att skapa den.”

I Skellefteå finns branschledande träinstitut för forskning och utveckling, som tillsammans med näringslivet arbetar för att hitta nya, innovativa sätt att använda trä som byggnadsmaterial. Detta är ett samarbete som gynnar alla inblandade. Träindustrier och byggföretag får tillgång till institutens spetskompetens och deras utveckling, samtidigt som forskningen får testas i skarpa projekt direkt mot marknaden. Resultatet är att vi i Skellefteå fortsätter att utvecklas som ett centrum för modernt och innovativt träbyggande. Dessutom delar vi mer än gärna med oss av våra erfarenheter och tar mer än gärna till oss av ny kunskap.

I SKELLEFTEÅ VÄLJER VI ALLTID TRÄ NÄR DET ÄR MÖJLIGT.
Skellefteås träbyggnadsstrategi bygger på målsättningen att fortsätta öka vårt byggande i trä, både det som är synligt och som bärande stommaterial. Eftersom hållbart byggande skapar ambitionen att välja byggnadsmaterial som ger upphov till så låga koldioxidutsläpp som möjligt, ska vi i alla projekt överväga trä som material. I valet av byggnadsmaterial och konstruktionslösningar är det givetvis flera aspekter som spelar in - förutom klimatfaktorn behöver vi väga in om det är såväl tekniskt som ekonomiskt hållbart att bygga i trä.

Stuga formad som bokstaven A står i tallskog

EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT ATTRAKTIVA LEVNADSMILJÖER.
Oavsett typen av projekt är ju just den ekonomiska faktorn något som vi alla behöver ta hänsyn till. Genom att stimulera nya, kreativa koncept för byggandet i trä har vi skapat möjlighet till levnadsmiljöer där ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. Här i Skellefteå har vi tagit tillvara de här möjligheterna för att säkerställa en attraktiv stadsutveckling, både i en nära och mer långsiktig framtid. På de följande sidorna visar vi några exempel på intressanta projekt, såväl nya som äldre. Titta gärna närmare på dem – eller ännu hellre gör ett besök hos oss i Skellefteå! Då kan vi ju även passa på att prata om hur vi skulle kunna samarbeta i byggandet av en hållbar framtid.

Fyra anledningar att bygga i trä