Skellefteå är en plats full av starka profiler som med utgångspunkt i sina egna erfarenheter påverkar utvecklingen inom det moderna träbyggandet. Två av dessa är Evelina Fahlesson, ordförande i Skellefteås bygg- och miljönämnd och medlem av styrelsen för Trästad Sverige samt Ove Nilsson, arkitekt och nytänkande träförespråkare på Tyréns. Vi förde dem samman för att dela med sig av sin synvinkel på ett ämne bägge brinner för: Vilken roll vill och kan Trästad Skellefteå spela för byggandet av framtidens hållbara samhälle?

HUR SKULLE NI BESKRIVA SKELLEFTEÅ SOM TRÄSTAD I DAG?

Evelina: För mig är Skellefteå framförallt en modern trästad, som tar tillvara sina goda förutsättningar för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Med skogen och den tekniska kunskapen så nära till hands har vi drivit igenom många projekt som har skapat intresse och fascination både i Sverige och internationellt.

Ove: Ja, det var ju så att Skellefteå ursprungligen helt naturligt byggdes i trä med tanke både på skogstillgångarna och träindustrierna i området. I och för sig revs stora delar av det ner, för att så småningom byggas i trä igen. Men det gör att vi i dag har en spännande blandning av gamla, anrika byggnader och moderna byggnadsprojekt som tar tillvara den nyskapande byggnadsteknik som utvecklas här.

Evelina Fahlesson och Ove Nilsson

VARFÖR SKA VI STRÄVA EFTER ATT BYGGA I TRÄ?

Evelina: Jag tror att det ligger i människans natur att tycka om trä. Det är ett levande material som ger en helt annan upplevelse än till exempel betong. Sedan kan det givetvis kombineras med andra material för att skapa en intressant helhet. För att kunna bygga hållbara och klimatsmarta samhällen är jag övertygad om att vi behöver fortsätta att utveckla träbyggandet.

Ove: Hållbarhetsaspekten kommer att vara minst lika betydelsefull i framtiden och då är träbyggande en självklar del av utvecklingen. Och jag håller med om att det finns något med trä som de flesta är positiva till. Det är ett material som ligger nära människan, helt enkelt.

VAD KRÄVS FÖR ATT TRÄ FULLT UT SKA BLI DET LEDANDE BYGGNADSMATERIALET?

Ove: Jag tror att den ekonomiska aspekten kommer att fortsätta spela en avgörande roll. Det finns en uppfattning att det är dyrt att bygga i trä, men där tycker jag att våra många olika aktörer har visat att det faktiskt är möjligt att bygga både klimatsmart och med bra totalekonomi. Om trä ska vara konkurrenskraftigt som byggnadsmaterial är det en nödvändighet. Trä ska vinna matchen baserat på goda exempel och valfrihet, inte med reglering och tvång.

Evelina: Vad gäller det ekonomiska tänker jag mig att vi behöver jobba med hur vi gör våra upphandlingar. Ibland kan det ekonomiska fortfarande få komma i första rummet, medan det i andra fall kan finnas faktorer som gör att miljön värderas högre. Men självklart är det bra att utvecklingen går mot att det ska vara lika hållbart ekologiskt som ekonomiskt att bygga i trä.

VILKEN ROLL SKA SKELLEFTEÅ HA I UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS
HÅLLBARA SAMHÄLLE?

Evelina: Jag tycker att vi ska satsa vidare på forskning, kunskapsutveckling och utbildning som gör att vi som trästad kan växa och fortsätta vara ett centrum för det moderna träbyggandet. Det är naturligt att vi är så starkt sammankopplade med träkunskap och vi vill gärna fortsätta sprida den kunskapen.

Ove: Här finns det ett viktigt symbolvärde i att det nya kulturhuset byggs
i trä, både för Trästad Skellefteå och för utvecklingen av sättet att bygga. Vi vill förena alla våra traditioner och goda erfarenheter med ett nytt tänk. Och jag tror också att det är viktigt att ta in influenser utifrån. Genom goda samarbeten ökar vi möjligheterna till ett träbyggande där ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter tillsammans gör att trä tar hem matchen på alla plan.