Älvsbacka park

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Älvsbacka

Kooperativa hyresrätter

Älvsbacka strand är fem bostadshus som tillsammans omfattar 59 lägenheter med generösa balkonger.

Samtliga hus är helt byggda i trä där totalentreprenören Lindbäcks bygg använt sitt eget byggsystem med fabriksbyggda volymelement. Något som förkortade tidsåtgången på arbetsplatsen rejält. Lägenheterna är väl disponerade, öppna och ljusa och extra krut har lagts på större balkonger i sydvästläge. Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt vilket är en blandning mellan hyres- och bostadsrätt. Husen stod inflyttningsklara under 2013.

Byggherre Fastighets AB Älvsbacka park (Lindbäcks Fastigheter AB och Norra Västerbotten Fastighets AB)

Adress Aldersgatan 11-17 och Storgatan 116, Skellefteå

Byggår 2012-2013

Arkitekt White arkitekter AB, Lennart Sjögren

Konstruktör Lindbäcks Bygg AB

Entreprenör Lindbäcks Bygg (totalentreprenör),
Underleverantörer: Bravida (El), Gunnar Karlsen AB (Luft), Lindbäcks Bygg AB (VVS)

Byggsätt Fabrikstillverkade volymer, fasad i limträpanel

Övrig fakta om huset 12 lägenheter i 4 våningsplan i vardera hus, totalt 5 hus med 59 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror.Boarea ca 4547 kvm

Fler referenser i samma kategori

Visar 2 av 5 nyheter