Älvsbacka strand

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Älvsbacka

Miljöcertifierade bostadsrätter

På Älvsbacka, vid norra älvstranden, ligger Älvsbacka strand. Tre bostadshus med 17 välplanerade lägenheter vardera.

Tre hus med 17 lägenheter vardera. Bostadsrättslägenheter i sju våningar, varav den översta indragen. Bärande prefabricerade planelement av korslimmade skivor, kompletterade med volymelement för kök och badrum. Fasad av limträpanel.

Byggherre Bygg i Trä Sverige AB (Martinsons, Lindbäcks Bygg, White arkitekter AB)

Adress Lindgatan, Skellefteå

Byggår 2010-2011

Arkitekt White arkitekter AB:
Lennart Sjögren, Katrin Ehnberg-Gunnarsson mfl.

Konstruktör Martinsons (stomme), WSP (grund)

Entreprenör Lindbäcks Bygg (totalentreprenör)
Stomleverantörer: Martinsons och Lindbäcks
Underleverantörer: El-conult (El), VVS-konsulterna i Skellefteå (VVS), WSP (geo), Bravida (sprinkler), Brandkonsult L Abrahamsson

Prefabrad Plan- och volymelement med installationer. Fasad i limträpanel. Stomsystemets byggdelar i KL-trä tillåter stora spännvidder.

Montage Väderskydd med integrerad travers

Antal våningsplan 17 lägenheter fördelade på sex våningar och en övre indragen takvåning med förråd och gästlägenhet.

Produktionskostnad 43 miljoner kronor varav entreprenad 29,5 miljoner kronor (bygg+mark)

Kostnad/kvm (BOA) ca 28 000 kronor

Insats 18 000 kronor / kvm (snitt)

Bruttoarea Ca 2128 m²

Miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld (Norra Sveriges första) och LCA-/CO2-beräknat (SP)

Fler referenser i samma kategori

Visar 2 av 5 nyheter