Älvsbackabron

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Genomförd
  • Plats Älvsbacka

Snedstagsbro för gång och cykel

Älvsbacka strand är fem bostadshus som tillsammans omfattar 59 lägenheter med generösa balkonger.

Nordens längsta snedstagsbro i trä samt Nordens längsta träbro i ett spann för gång- och cykeltrafik. Unikt med bron är också den montagemetod som användes för överbyggnad. Broplattan monterades genom lansering på i förväg uppspänt stagsystem.

Byggherre Skellefteå kommun

Adress Rönngatan 2 / Väststigen 29, Skellefteå

Byggår 2011

Arkitekt/Konstruktör Konstruerad av Martinsons och Cowi (konstruktionsberäkning)

Konsulter

Entreprenör, träöverbyggnad Totalentreprenad Martinsons (stomme och montage)

Entreprenör brofundament SKANSKA

Projekttör brofundament Sweco

Ljussättning Ramböll, Jan Forsmark

Prefabgrad Levererades i fyra delar, förber. för el, vatten och avlopp.

Spann 130 meter (totalt 185 meter)

Bredd/Pylonhöjd 4 meter / 20 meter

Medfinansiärer Europeiska regionala utvecklingsfonden och Luleå tekniska universitet (Smart Träbro i Smart Stad).

Konstruktör Martinsons (stomme)

Produktionskostnad 37 miljoner kronor

Maxvikt för fordon 12 ton (renhållningsfordon)

Utmärkelse Årets kommunaltekniska projekt 2012.

 

Fler referenser i samma kategori

Visar 2 av 3 nyheter