Köpmangården

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Genomförd
  • Plats Anderstorp

Ett av få bevarade trähus i centrala stan

Sågverksanläggningen byggde modernt kontor i tennishall från 60-talet och uppförde samtidigt nya industrilokaler för sin verksamhet.

Gårdshuset på Nygatan i centrala Skellefteå var ursprungligen ett bostadshus. Det påbyggdes med en våning 1884 för skomakare G.W. Gustafsson. Huset är ett av få bevarade enklare trähus i centrum och hyser i dag caféet Lilla Mari. Många gamla snickeridetaljer är väl bevarade. Huset har en tidstypisk karaktär med gröna fönsterbågar och ljusa snickerier. Östra gathuset uppfördes 1928 för Skellefteå Kooperativa Handelsförening. Ritningarna gjordes av Eskil Sundahl och Sune Flök vid KF:s arkitektkontor. Här låg Kooperativas butik fram till 1960-talet. Byggnadsstilen är typisk 1920-talsklassicism, med putsad fasad och kraftig taklist. På 1980-talet gjordes en ombyggnation av gårdshusen samt några av gatuhusen. Bland annat togs en öppning upp mellan två fastigheter för att göra de inre delarna av kvarteret åtkomliga. I samband med det fick stället namnet Köpmangården.

Byggherre Skomakare G.W. Gustafsson, tapetserare, Sigurd Gustafsson samt Skellefteå Kooperativa Handelsförening

Adress Nygatan 33, Skellefteå

Byggår 1884–1928

Arkitekt Eskil Sundahl och Sune Flök vid KF:s arkitektkontor och senare FFNS Skellefteå, Ove Nilsson

Byggsätt Platsbyggt med lokal träråvara

Upphandlingsform Direktupphandling

Övrig fakta om huset Genom en varsam renovering av café Lilla Maria mfl har en helhetsmiljö skapats av fastighetsägaren Jan-Erik Berggren och arkitekterna på FFNS Skellefteå på 1980-talet

Fler referenser i samma kategori

Visar 3 av 11 nyheter